Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Τα μαθήματα της επόμενης μέρας

2013
IOΥΝΙΟΣ Καλό καλοκαίρι
Δευτέρα 10/6 περαστικά, Χρήστο, Γιάννη, Νίκο, Αθηνά
Γλώσσα: Βρήκαμε στους Η?Υ βασικές πληροφορίες για έναν πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Στη συνέχεεια στην τάξη γράψαμε Σκ & Γράφω "Ταξίδι στον πλανήτη......."
Μαθηματικά: Λύσαμε ασκ 3,4, 6 από το φυλλάδιο "Μαθηματικά της ζωήςκαι της Φύσης"
Φυσική: ΤΕΛΟΣ

Δευτέρα 3/6/
Αύριο όλοι καπέλο, νερό αντηλιακό

Γλώσσα: ΒΜ σελ 76-78 Ορθογραφία , ασκ 3,4 ΤΕ σελ 62 ασκ 2σελ 64 ασ 4,5 σελ 67 ασκ 7 και 69 ασκ 8

Μαθηματικά : ασκ 33, 35, 36, 37

Μάιος
 Πέμπτη 30/5/ Περαστικά Ευαγγελιά, Παναγιώτη 
 Μαξίμ γρήγορη ανάρρωση - έχεις περαστικά και απ' όλα τα παιδιά
Γλώσσα: Γράψαμε κριτήριο
Μαθηματικά: 3,4,7,8,11,12,14 από φυλλάδιο 27/5/
Ιστορία: Η άλωση κεφ 36 από φυλλάδιο


Τετάρτη 29/5/ περαστικά Δημήτρη, Μαξίμ, Παναγιώτη
Γλώσσα :Τε σελ 48 1. Χαρακτηρίζω γραμματικά πάνω στο βιβλίο τις υπογραμμισμένες λέξεις  ( όλοι, το γενικό, σκαρφαλωμένος, ένα (βλέμμα..), αυτόν (κι οι άλλοι..), ακούγοντας, μπροστα, ακριβώς, πρώτος (στην κούρσα..), δίπλα του2. Χρονική αντικατάσταση στα κυκλωμένα ρήματα: έλεγε, ένιωθε, δόθηκε, πήγαινε. Ορθογρ : " Έβαλε φόρα....αντιπάλους του".

 Φυσική: ΤΕ σελ 177- 179 
Η τριβή , μια σημαντική δύναμη


 Τρίτη 28/5/ περαστικά Εύα καιΜαξίμ
Γεωγραφία κεφ 31 ΤΕ σελ 45 ασκ1 . Γράφω από μια πρόταση με τις λέξεις αστυφιλία και αστυκοποίηση 
Μαθηματικά: φυλλάδιο 27/5/ κάναμε 23, 30 + 17 (ενώστε τις πλευρές της γων'ιας α και γ γιατί δε φαίνονται)  19, 22
Φυσική:

 Δευτέρα 27/5/
Μαθηματικά φυλλάδιο 27/5 ασκ 1,2,5,6,9,10,20,21
Φυσική : Τε σελ 174-176


Παρασκευή, 24/5 Μαξίμ ( πάλι)  και Ευαγγελία περαστικά 

Γλώσσα: ΒΜ σελ 67-69 Ορθ τη 2η παραγρ ασκ 1,2 ΤΕ σελ 45,46 ασκ10,11

Μαθηματικά : φυλλάδιο 24/5 όλο

Ιστορία : κεφ 35 Οι Τούρκοι πολιορκούν τους βυζαντινούς (φυλλάδιο + Σχεδιάγραμμα) ΜΕΧΡΙ Οι πολιορκημένοι απέκρουσαν τις επιθέσεις.... + ΜΕχρι 20 Απριλίου 1453 

 Πέμπτη 23/5 Μαξίμ, περαστικά
Γλώσσα: Ξαναδιαβάζω και μαθαίνω τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων ΒΜ σελ 70,71
Ορθ ΤΕ σελ 361η παρ. ΤΕ σεελ 36,37 ασκ2σελ 38,39 ασκ4σελ 40ασκ 6 
Μαθηματικά: Να λύσετε τις ασκήσεις 
1 Να κάνετε τις πράξεις 


 • 3 1/20 - 1 2/10=
 •  
 • 12 - ( 2,4 + 1  3/5)=  12- (2 4/10+ 1 3/5)= 
12 -( 2 4/10+1 6/10)= 12 - 3 10/10= 12-4 =8

 • ( 8 1/5 - 2 3/5) : ( 4 2/7 - 2 5/7)= ( 7 6/5-2 3/5) :(3 9/7-2 5/7)= 
= 5 3/5: 1 4/7=  28/5: 11/7= 28/5 Χ 7/11= 196/55= 196:55= 
=3 31/55= 3, 56

 • 2,4 Χ  ( 2/5 : 0,2)=2,4 Χ( 0,4:0,2)= 2,4Χ 2= 4,8
2. Να λύσετε τα προβλήματα

α) Ο Νίκος ζυγίζει 29κιλά 500γραμ. Ο Στέλιος είναι 5.000γραμ βαρύτερος από το Νίκο και ο Ντένις 1 5/10κιλά λιγότερα από το Στέλιο. Πόσο ζυγίζει ο καθένας και πόσο όλοι μαζί; 

Στέλιος:29,500 +5,000= 34,500κ= 34 κιλά 500γραμ
Ντένις: 34,500- 1,500= 33 κιλά
29,5 + 34,5 + 33,0= 97 κιλάΒ) Η Λυδία διάνυσε τα 3/5 μιας απόστασης κι έχει ακόμα να διανύσει άλλα 5 χμ. Πόση ήταν η συνολική απόσταση που διάνυσε (ΠΡΟΣΟΧΗ, φτιάξτε σχήμα)

     .........................    5 Χ 2/5=                                  

Γ) Η Έύα διάβασε ένα μυθιστόρημα σε τρείς μέρες. Την α΄μέρα διάβασε από τις 7.10μμ ως τις 9.00μμ. Τη β΄μέρα διάβασε 20 λεπτά περισσότερο από την α΄μέρα. Τη γ΄μέρα   από τις 11.40πμ ως τις 2.00μμ. Σε πόσες ώρες συνολικά τέλειωσε το βιβλίο της; 

 6ώρες και 20 λεπτά
Ιστορία: από φυλλάδιο κεφ 34 και σχεδιάγραμμα, Ο Κων/νος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα + Τε σελ. 45 ασκ 4  και 5 
Κάνε κλικ  να δεις την παρουσίαση
 Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
Τρίτη 21 /5/ περαστικά Μαξίμ 
 Αύριο Τετάρτη 22/5 ΔΕΝ έχουμε σχολείο 

Γεωγραφία : Ο πληθυσμός της Ελλάδας κεφ 29
Μαθηματικά: Φυλλάδιο 21/5 όλες 


Επαναληπτικές ασκήσεις στα μαθηματικά 21/5  όνομα……………………………………..

Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί 1. Να συγκρίνεις τους παρακάτω αριθμούς(<,=)1…….2/5                  1  2/8….1                  3,3 ……. 3 1/3         3,3……. 3  3/10  
2/3……2/5             4/1  ……4                        3/3……1            6/2…….3                 

45/9……5             9/12…………9/ 15          2/3……1/3               6/7……..3/7

2.     Να φτιάξεις ένα ισοδύναμο κλάσμα σε καθένα από τα κλάσματα

3/5 =…………….                      12/14=………….                             ¼=…………………


120/200=……………….  100/1000=…………….                 

3.     Να απλοποιήσεις τα κλάσματα (το ανάγωγο να βρεις)

5/20=1/4       120/240=1/2     9/45=1/5      32/40=4/54.     Να κάνεις τις πράξεις


Ø     2/5 + 3/10 + 7/20=8/20+6/20+ 7/20= 21/20=1  1/20
ΕΚΠ=20


Ø     20 4/10 – 5  3/20 = 20  8/20- 5 3/20 = 15  5/20Ø     2/4 Χ 4/5 =8 /20


Ø     3/6 : 7/8 = 3/6 Χ8/7= 24/42 = 4/7Ø     5   3/15 -  1 4/5=


5.     Να μετατρέψεις τους μεικτούς σε κλάσματα και τα καταχρηστικά κλάσματα σε μεικτούς


2  4/5 =   14/5                                                              15/4 =  15:4=3 3/4
 

3  4/7 =  25/7                                                               47/5= 47: 5= 9 2/56.     Τα 3/4 μιας απόστασης είναι 24χμ . Πόσα χιλιόμετρα είναι όλη η απόσταση ;

24 : 3/4=  24/1 : 3/4 = 24/1 Χ4/3= 32χμ
7.     Τα 3/4 μιας απόστασης είναι   9/10χμ. Πόσα χμ είναι όλη απόσταση;

 9/10 : 3/4 = 9/10 Χ 4/3 = 36/30 = 1 6/30= 1 2/10= 1,2 χμ

Φυσική ΤΕ σελ 171- 173


Δευτέρα, 20/5/ περαστικά Μαξίμ
Γλώσσα ΒΜ σελ 62, ορθ η 3η παραγρ.
σελ 70, 71 ασκ 4, σελ 66 ασκ 6, σελ 64 ασκ 3,4 από φυλλάδιο 17/5 ασκ 5 
Μαθηματικά: Φυλλάδιο 17/5 ασκ 12 προβλ Α,Β,Γ 

 Παρασκευή 17/5/ περαστικά Ευαγγελία
Γλώσσα ΤΓρ σελ 28 τα παραθετικά των επιθέτων -ορθογραφία τα ανώμαλα  Βμ σελ 66 ασκ 4 ΤΕ σελ σελ 51 ασκ 2  + φυλλάδιο ασκ 1-και 4
Μαθηματικά : σελ 28 , 29 ασκ β, γ, δ,ε  + φυλλάδιο όλες εκτός ττην 11 
Καλό σαββατοκύριακο 


 Πέμπτη 16/5/
Γλώσσα Τε σελ 53 ασκ3, 54 ασκ 5, σελ 55 ασκ7
Μαθηματικά ΤΕ σελ 26,27ασκ γ,δ,ε
ΙστορίαΤετάρτη 15/5/
Γλώσσα : ΒΜ σελ 58-61ασκ 1 ΠΡΟΣΟΧΗ (Χρήστο & περαστικά): υπογραμμίζω ΔΕ γράφω στο τετράδιο τις λέξεις ή φράσεις που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. ασκ 3, 4,6, 7 ΤΕ 
ορθογραφία η 3η παραγραφος 
Φυσική : ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο Δύναμη 
 Γεωγραφία: ολοκληρώσαμε την παρουσίαση για σεισμούς-ηφαίστεια 


 
Τρίτη 14/5
Μαθηματικά ΒΜ σελ 141+ ΤΕ σελ 26 ασκ α,β 
Φυσική ΤΕ σελ 

                                                                                                      
Δευτέρα 13/5/

Γλώσσα: Παρουσίαση βιβλίων-διόρθωση εργασιών
Μαθηματικά: τε δ τευχ, σελ 19 ασκ ε, στ 
Φυσική ΤΕ σελ 162,163 Απρίλιος 
ΠΡΟΣΟΧΗ
 • Παρασκευή 26/4/,  εκκλησία ως 9.30(περίπου)
 • 1μπλοκ κανσόν (χαρτονάκια) για τα τεχνικά 
 •  Φέρτε την πρότασή σας για ττο βιβλίο του πάσχα. Διαφορετικά θα διαλέξετε 1 από αυτά που σας προτείνω 
 Τρίτη 23/4/13 περαστικά Ευαγγελία
 Μαθηματικά : ΒΜ σελ. 132,133 ολες, σελ 134,135 1,2,3 
Φυσική: ΤΕ σελ 158-160 
Γεωγραφία: κεφάλαιο 27 ΤΕ σελ 40 ολεςΔευτέρα 22/4/13 περαστικά Βασιλική, Ναταλία

Γλώσσα  : από φυλλάδιο 18/4/ κάναμε ολες τις υπόλοιπες ασκήσεις ΤΕσελ 33 ,34 ασκ 8,10 ορθ ασκ 10 "Κρατώντας...ανάλογα".
Μαθηματικά : Μονάδες μέτρησης του χρόνου
Κάνε κλικ εδώ Οι μονάδες μέτρησης του χρόνου
 ασκήσεις: τε δ΄τευχ σελ 20,21 α,β,γ,
Φυσική: ΤΕ σελ 155-157 
 
Α' Εξωτερικό αυτί
Το  πτερύγιο συγκεντρώνει το ηχητικόκύμα και το οδηγεί στον ακουστικό πόρο

Β Μέσο αυτί
Το ηχητικό κάνει το τύμπανο να ταλαντώνεται . Στη συνέχεια πάλλονται τα οστάρια και ηκίνηση μεταφέρεται 

Γ΄εσωτερικό αυτί
στον κοχλία. Εκεί μετατρέπαιται σε ηλεκτρικό παλμό και μέσα από το ακουστικό νεύρο μεταφέρεται στον εγκέφαλο. 

( Υπάρχουν 3 ημικυκλικοί σωλήνες με υγρό που μας δίνουν την αίσθηση της ισορροπίας)
 
                                                                                                                      
παρασκευή, 19/4/

Γλώσσα: Φυλλάδιο 18/4/ ασκ 4α, 7,9
Μαθηματικά: τε σελ 10,11 κάναμε α,β,γ  + σελ 12, 13 ασκ α,δ,ε
Ιστορία: Επανάληψη   
Θρησκευτικά:"Μ Δευτέρα"

                                                                                            
 πέμπτη 18/4/13

Γλώσσα: Φυλλάδιο 18/4/ ασκ  5, 6,8
Μαθηματικά: ΤΕ δ τευχ σελ 8,9 
Ιστορία: Φυλλάδιο κεφ 31 ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΓΑΜΜΑ ΤΕ σελ40 ασκ 2,3, 4
Θρησκευτικά: Ποιο είναι το μήνυμα της Ανάστασης; 1 παραγρ.
                                                                                            
τετάρτη 17/4/13

Γλώσσα : ΒΜσελ27 , ορθογρ 2η στροφή "ανοίξτε αγκαλιές....και φίλοι"
Σκ & Γρ : Να πάρετε εικόνες από το ποίμα και να περιγράψετε σε 1 παράγραφο :Το πρωινό μιας Λαμπρής

φυσική: Απορρόφηση του ήχου (φυλλάδιο) + ΤΕ σελ 153,154
Επανάληψη τον ήχο μέχρι και απορρόφηση
Γεωγραφία: ΤΕ σελ 38 ασ 1,2,3βγ(όσοι δεν τις κάνατε) + σελ 39 όλες                                                                                                                          
 Τρίτη 16/4/13

Γεωγραφία: Σχεδιάγραμμα  κίτρινου τετραδίου + ΤΕ σελ 38 ασκ 1,2 ,3β,γ
Φυσική: φυλλάδιο Ανάκλαση ήχου ΤΕ σελ 150-152
Μαθηματικά:  ΤΕ δ΄ τευχ. σελ 6,7 ασκ β, γ,δ

                                                                                    
Δευτέρα 15/4/13

 1.Αύριο θα φτιάξουμε τις λαμπάδες, φέρτε υλικό

Γλώσσα: Το φυλλάδιο 15/4/ ΟΛΟ
Μαθηματικά: 
ΤΕ δ τευχ. σελ 24 β,γ + πράσινο τετρ
 Βρίσκω το Εμβαδόν του κυκλικού δίσκου
 -Σχεδιάζω  έναν κύκλο με ακτίνα 4 εκ. 

Εκδ= (αΧα) Χ 3,14α


 Ασκήσεις:1) Σχεδιάστε έναν κύκλο με διάμετρο 7 εκ. Βρείτε το Μήκος του κύκλου και το Εμβαδόν του κυκλικού δίσκου

2).το μήκος ενός κύκλου είναι 31,4 μ. Να βρείτε το Εμβαδόν του  κυκλικού δίσκου. Μετά να τον σχεδιάσετε. 

3) Θέλω να κατασκευάσω ένα τετράγωνο με πλευρά 5 μ, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με β=3μ ,υ= 4μ , ένα τρίγωνο με β=6μ , υ= 2 μ κι έναν κυκλικό δίσκο με α=1μ. Πόσα τμ μακετόχαρτο θα χρειαστώ;  

Φυσική: Φυλλάδιο Πώς διαδίδεται ο ήχος + ΤΕ σελ σελ 147-149 όλα 

                                                                                               
Παρασκευή, 12/4/13 Περαστικά Αθηνά & Κώστα

Μαθηματικά: κυκλικός δίσκος, Κύκλος, ακτίνα, διάμετρος, Μήκος κύκλου

Δε μαθαίνετε απέξω τους ορισμούς
 
 
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: * = Χ (πολλαπλασιασμός)

Ασκ 1 Κατασκευάστε κυκλικό δίσκο με διάμετρο 4εκ. Βρείτε το μήκος του κύκλου ακτίνα
διάμετρος
Μήκος κύκλου

3,5 εκ

   2Χ 3,5= 7 εκ

 7Χ3,14= 21,98 εκ

12:2= 6εκ

12 εκ
 12 Χ 3,14= 37,68εκ

2 : 2= 1 εκ
  
6,28 : 3,14= 2 εκ.

  6,28εκ


  5Χ2= 10μ
 10 Χ3,14= 31,4μ

20:2= 10εκ

20μ
20Χ3,14= 62,8
 α=5μ
 δ= 31,4 : 3,14= 10μ

31,4μ


ΤΕ δ τεύχος  σελ 22,23 ασκ α,β,γ + σελ 24,25 ασκ α,
Γλώσσα: Επανάληψη τους συνδέσμους σελ 4 Τ. Γραμ
Ιστορία : Από το Κεφ 30β να μάθετε αν μόνο τα κράτη τα ελληνικά  και πού δημιουργήθηκαν

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
-  Η αυτοκρατορία της Νίκαιας
- Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
- Το δεσποτάτο της Ηπείρου
- Το δεσποτάτο του Μιστρά

 


                                                                                                                                                   
Πέμπτη,11/4/
Γλώσσα: 
1. Όσοι δεν κάνατε τις ασκήσεις του φυλλαδίου να τις κάνετε
2. ΒΜ σελ. 13- 17 όλες - Να ξέρετε αναφορικές αντ και  αναφ επιρ(σελ 16)
Ορθογρ  σελ 17, τελευταία παράγραφος

Μαθηματικά: Διαβήτη οπωσδήποτε αύριο.
Άξονας συμμετρίας, ΒΜ σελ 116 και από 117 εργασία 1
ΤΕ σελ 30,31 ασκ δ,ε και σελ 40 ασκ β

Ιστορία: Φυλλάδιο : ανάγνωση κείμενο 30α, Μαθαίνω σχεδιάγραμμα 30α. ΤΕ σελ 39 ασκ 1,3

Τετάρτη, 10/4/ Περαστικά Κώστα
 Γλώσσα: Επαναληπτικές δραστηριότητες στην ενότητα 13, όλες + ΒΜ σελ 16 μαθαίνω τις αναφορικές αντων και αναφ επιρρηματα
Φυσική:
 Γεωγραφία: ΤΕ σελ. 36 ασκ 1,2 Μαθαίνω τη 2. + σελ 37 ασκ1,2

Φυσική : ΤΕ σελ 144-146+ φυλλάδιο μέχρι Πώς παράγεται

Τρίτη, 9/4/
Μαθηματικά : Πέμπτη ΔΙΑΒΗΤΗ 
Ασκήσεις:1.α) Να κατασκευάσετε ένα ισόπλευτο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά 6εκ. (Οι γωνίες ξέρετε πόσες μοίρες είναι)
 β) Να βρείτε την περίμετρό του και το εμβαδόν του , αφού σχεδιάσετε ττο ύψος του και το μετρήσετε.
2Α) Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο, ισοσκελές τρίγωνο με την κάθετη πλευρά 5εκ. 
β) Να βρείτε το εμβαδόν του
3α) Σχεδιάστε πλάγιο παρ/μο ΑΒΓΔ με ΑΒ=4εκ , ΑΓ= 5 εκ και γωνία ΒΑΓ 70ο.
β) Βρείτε την περίμετρο 
4α) Σχεδιάστε τετράγωνο με πλευρά 3εκ. Β) Βρείτε περίμετρο κι εμβαδόν του. 


 Δευτέρα 8/4/13 - Περαστικά Ναταλία
Γλώσσα; ΒΜ σελ18-20 ασκ 1,3   ορθ. σελ 24 ασκ 4 ,1η παράγραφος
Μαθηματικά Μάθαμε να κατασκευάζουμε πλάγιο κι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με βάση τις οδηγίες του κειμένου της γλώσσας Ασκησεις:  1.Σχεδιάστε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο με πλευρά ΑΒ=5εκ, ΑΓ= 4εκ και γωνία Α = 60ο
 2. Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΕΖΗΘ με πλευρά ΕΖ=4εκ και ΕΘ= 6εκ .
3. Σχεδιάστε ένα ορθογ τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ=4εκ,  ΑΓ=4εκ, γωνία Α= ορθή ( το μήκος των γωνιών Β και Γ ξέρεις πώς θα το βρείς)
ΘΥΜΑΜΑΙ: Άθροισμα γωνιών τριγώνου = 180ο
                        Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρων= 360ο 
Φυσική: Επαναληπτικές δραστηριότητες στο φως

Παρασκευή, 5/4/13 Περαστικά Ευαγγελία
Ιστορία: Μαθαίνω σχεδ 29, Ανάγνωση φυλλάδιο κεφ 29, ΤΕ σελ 38 ασκ 1,4  
Μαθηματικά: Γράψαμε για Ευκλείδη + να κατασκευάσετε στο τετρ Μαθηματικών: 1 γωνία 120ο, 1γωνία 35ο, 1γωνία 180ο και μία 150ο-να τις ονομάσετε ω,ψ,φ, ΑΒΓ
Θρησκευτικά : Το σχίσμα των δύο εκκλησιών από φυλλάδιο Ισττορίας  
  


Πέμπτη, 4/4/13 - Αντιγόνη, περαστικά
 Γλώσσα 
Μαθαίνω καλά 
Εν.           βάλλω                προβάλλω                    εκβάλλω
Πρτ         έβαλλα                προέβαλλα                   εξέβαλλα
Εξ Μ  θα βάλλω                  θα προβάλλω            θα εκβάλλω
Σ. Μ   θα βάλω                   θα προβάλω              θα εκβάλω
Αορ.     έβαλα                      προέβαλα                    εξέβαλα
Πρκ      έχω βάλει             έχω προβάλει             έχω εκβάλει
Υπερ    είχα βάλει              είχα προβάλει             είχα εκβάλει

 Βάλλω: Οι εξακολουθητικοί χρ'ονοι( Εν, Πρτ, Εξ. Μ) γράφεται με ΛΛ. Συνοπτικοί χρόνοι Λ

Εν           προτρέπω                διαψεύδω          ενδιαφέρω
Πρτ        προέτρεπα
Εξ Μ    θα προτρέπω
Σ Μ    θα προτρέψω
Αορ     προέτρεψα
Πρκ   έχω προτρέψει

ΒΜ σελ 22-24 ασκ 4 +
Φτιάχνω προτάσεις με τα ρήματα: εκβάλλω, διαβάλλω, παραβάλλω, συμβάλλω 

Μαθηματικά: ΒΜ σελ 114-115  Μαθααίνω το συμπέρασμα 
ΤΕ σελ 38,39 ασκ α,β,δ,ε 

Ιστορία: Φυλλάδιο ενότητα 28 (1η σελ) ΟΧΙ  το "με λίγα λόγια"
ΤΕ σελ 37 ασ 1,4 

Τετάρτη 3/3/13
Γλώσσα:

1. Μεταβατικά ρήματα (αυτά που έχουν Αντικείμενο) 
Αμετάβατα ρ'ηματα (Δεν έχουν Αντικείμενο)

το παρακάτω θα είναι και η ορθογραφία σας
2. Αριθμητικά  
με το ήμισι (= μισό)

ο ενάμισης   , η μιάμιση  ,        το ενάμισι }μόνο αυτό κλίνεται

2 1/2  δυο + ήμισι  - δυόμισι  ώρες -
2 1/2 δύο+ ήμισι - δυόμισι   λεπτά 
3 1/2 τρία+ ήμισι - τριάμισι   μέτρα 
4 1/2τέσσερα + ήμισι -  τεσσεράμισι  λεπτά
4 1/2 τέσσερισ + ήμισι - τεσσερισήμισι  ώρες

1 1/2 ενάμισης χρόνος
1 1/2  μιάμιση ώρα
1 1/2  ενάμισι κιλό 

 3 1/2  τρεισ + ήμισι - τρεισήμισι   ώρες 

  Ασκ.ΤΕ σελ 28 ασκ 2,3 σελ 30 ασκ 4,5, σελ 33 ασκ 9

 Φυσική: Επανάληψη "το φως" τις ασκήσεις του φυλλαδίου
Γεωγραφία: Κεφάλαιο 22 , ΤΕ σελ 34 ασκ 1
Το γεωγραφικό Γλωσσάρι ΒΜ σελ 772/4/13
Μαθηματικά: Μαθαίνω καλάΒΜ σελ 109 το Συμπέρασμα
Ασκήσεις: ΤΕ τεύχος γ΄ σελ 32, 33 ασκ α,β,γ,ε
σελ . 34 ασκ α,β σελ 36 αασκ α.  
Φυσική: Φυλλάδιο, Απορρόφηση του φωτός
ΤΕ σελ. 140,141
Γεωγραφία:  Επανάληψη  ΤΕ σελ. 22 όλες,  σελ 33 2,3 
Μαθαίνω τις λέξεις άρδευση και ύδρευση και τι σημαίνουν (ΒΜ σελ 74) 
  

1/4/13
Γλώσσα : Γ΄τεύχος σελ 8 - 11 ασκ 1, 2 Βρείτε τα κοινά στοιχεία στα παρακάτω ζευγάρια:....ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ (ΟΧΙ ΠΕριγράψτε μια κατασκεευή .......ΟΧΙ την περιγραφή κτίσματος δειτε ενότητα1), 3.  Ορθογραφία παραγρ 5.


 Εργασία: Να μετατρέψετε σε παθητική σύνταξη
         Υ                                 Α
Ο σεισμός γκρέμισε το σπίτι.
    Υ                                     ποιητικό αίτιο(από + αιτ)
 Το σπίτι γκρεμίστηκε από το σεισμό.
        Υ                    Α

Ο Άρης έφαγε την πίτσα.
 Υ                               ποιητικό αίτιο(από + αιτ)
Η πίτσα φαγώθηκε από τον ΄Αρη 

Ο μαθητής έγραψε την ΄περίληψη του κειμένου .
 

 Μαθηματικά: φυλλάδιο 1/4/ ολες
κάνε κλικ να πας στο αντίστοιχο κεφάλαιο

Ενότητα 5: Μόνάδες μέτρησης ,είδη γωνιών, είδη τριγώνων  
 
                                                                                           
Να μάθεις καλά τα 
είδη των τριγώνων  
1) ανάλογα με το μήκος των πλευρων
- ισόπλευρο (3 πλευρές ίσες  + 3 γωνίες ίσες)
-ισοσκελές ( 2 πλευρές ίσες)
-σκαληνό (άνισες πλευρές

2. ανάλογα με το είδος των γωνιών
-ορθογώνιο (1 ορθή)
-οξυγώνιο (3 οξείες) 
- αμβλυγώνιο ( 1 αμβλεία) 


     
  
Το άθροισμα και των 3 γωνιών ενός τριγώνου ΠΑΝΤΑ 180ο

Κάνε κλικ κι εξασκήσου 
 Είδη τριγώνων- εξάσκηση
                                                                                          
 Φυσική: -
                                                                                                                     
                                                                                                                    

Μάρτιος 

Παρασκευή 29 /3/13
Μαθηματικά:Ότι δεν τελειώσαμε από το φυλλάδιο 29/3/. Εξασκηθείτε ξανά στη χρήση του μοιρογνωμόνιου και του τριγώνου.
Ιστορία: Επανάληψη στην τάξη και εεπαναληπτικές ασκήσεις
Γλώσσα: - 
 


Πέμπτη, 28/3/
Γλώσσα: Αύριο μη φέρετε ΒΜ θα μοιράσω το τελευταίο τεύχος
Μαθηματικά ΤΕ σελ31 ασκ γ, δ + σελ 32,33, ασκ γ,δ
Ιστορία:  ΤΕ  σελ 34 ασκ 2 + σελ 35 ασκ 2


Τετάρτη 27/3/

Γλώσσα  : ΒΜ σελ 92-94 ορθογρ "Η πατρίδα αγωνίζεται ...ελευθερία ή θάνατος" ασκ Απαντώ στο βιβλίο στις τελίτσες + Ακροστοιχίδα 

Φυσική: από φυλλάδιο ανάκλαση και διάχυση του φωτός. ΤΕ σελ. 136 - 139. σελ. 139 όλες 
Γεωγραφία: επαναληπτικό 
σελ σελ 19  τη 2 και σελ. 27 την3 

Τρίτη 26/3/13

Γεωγραφία: ΤΕ σελ. 29 ασκ 4, σελ 29 ασκ 1+ Διαβάζω τις ασκ  3 σελ 25 και 2 σελ 26 
Μαθηματικά
Φυσική : είδαμε τις ασκήσεις των 3 μαθημάτων στην ενότητα φως + περισσότερα για τη σκιά, δες ιστοσελίδα μας


Γλώσσα: ΒΜ σελ 82 - 84  χωρισμός παραγράφων- πλαγιότιτλοι-περίληψη , ορθογραφία η παρ 9
Πνευματικά παιχνίδια
1η παρ: οι 2 (ξακουσττοί) βασιλιάδες στη λίμνη Ειρηνική
2η παρ: Το σπάσιμο μιας φιλιάς και η κήρυξη πολέμου εξαιτίας ενός ονείρου 
3η Η λύση του προβλήματος η κατασκευή ενός παιχνιδιού από τα παιδιά 
4η Τα υλικά του παιχνιδιού 
5η Οι φιγούρες του παιχνιδιού
6η Η αναζήτηση των κανόνων του παιχνιδιού 
7η Οι κινήσεις του παιχνιδιού
8η Το παιχνίδι, η πρόταση για αποφυγή του πολέμου
9η   Ο ενθουσιασμός για το παιχν ίδι  
10η το όνομα του παιχνιδιού 

Μαθηματικά :  Εμβαδόν τετραγώωνου, ορθ. παραλληλόγραμμου και ορθ. τριγώνου  από Φυλλάδιο -21/3/

 1.   Θέλω να κατασκευάσω ένα τετράγωνο από χαρτί με πλευρά 2,5δεκ. Ποιο θα είναι το εμβαδόν του;


 
   2.   Ο Μαξίμ κατασκεύασε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο από μακετόχαρτο μήκους 12,5εκ και πλάτους 7, 3 εκ. Ποιο είναι το εμβαδόν του;


   
3.   Ο Δημήτρης χρησιμοποίησε το ίδιο υλικό για να φτιάξει ένα ορθογώνιο τρίγωνο με βάση 5,34εκ και ύψος 10,25εκ. Ποιο το εμβαδόν του;

4.   Κοντά στο σπίτι του Φίλιππου  υπάρχει μια πλατεία σε τετράγωνο σχήμα. Ο Φίλιππος  έκανε 8 γύρους στην πλατεία τρέχοντας συνολικά 576 μέτρα. Πόσο είναι το εμβαδόν της πλατείας;

5.   Το δωμάτιο της Εύας  έχει κάτοψη όπως είναι στη δεξιά εικόνα. Να βρεις το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας που έχει το δωμάτιο της.

Τετάρτη , 20/3/13
 Γλώσσα: ΒΜ σελ 85 -87 όλες. κλίνω ο,η ενεργός, το ενεργό και ο παρών, η παρούσα το παρό (αυτή είναι η ορθογραφία)
Φυσική: Φυλλάδιο μέχρι ανάκλασση και διάχυση του φωτός
ΤΕ σελ. 132 ασκ 1,2 + 135 όλες 
Γεωγραφία: Τε σελ 24 ασκ1,σελ 25 ασκ 3, σελ 26 ασκ 1,2 σελ 28 ασκ 2
Καιρός: οι συνθήκες (θερμοκρασία, βροχή, άνεμοι κλπ) που επικρατούν σε έναν τόπο μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Κλίμα: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σ΄έναν τόπο  κι επαλαλαμβάνονται οι ίδιες για πολλά χρόνια

Τρίτη 19/3/13
Μαθηματικά: Τις υπόλοιπες ασκήσεις του φυλλαδίου  
ΦΕΡΝΩ ΤΡΙΓΩΝΟ & ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ
Φυσική :  Εισαγωγή στο φως ΤΕσελ 130 όλες + Φυλλάδιο πρώτη σελίδα
Γεωγραφία :   "Ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τον πλανήτη μας. (10 -15 σειρές ΣΚ & Γράφω" Από ιστοσελίδα μας -περιεχόμενα Γεωγραφίας,
Ενότητα Β, Μέρος 3: Κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες, οικοσυστήματα της Ελλάδας


Πέμπτη 14/3
Τρίτη 19/3/ 2.00 βαθμοί
Γλώσσα (για Τετάρτη 20/3/) ΒΜ σελ 78 Διαβάζω το κείμενο και σελ 79 ασκ 1,3και σελ 80, 81 ασκ 4,5. Η ασκ 5 ορθογραφία 

Ιστορία (Για Πέμπτη 21/3). : Από φυλλάδιο . ΒΜ σελ 80 ,81 μια ανάγνωση .σελ 81 ασκ


Τρίτη 12/3/
 Αύριο Μαθηματικά:Φυλλάδιο Μαθ. Εταιρ.  σελ 1 Θέμα 1  ως και 5
 
Φυσική: Συμπληρώσαμε επαναληπτικό φυλλάδιο δραστηριοτήτων στον ηλεκτρισμό 
Μαθηματικά :  Λύσαμε ΒΜ σελ 66,67 ασκ 1,2,3 + σελ 68 ,69 ΟΛΕΣ 
Γεωγραφία: Συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες ασκήσεις του φυλλαδίου

ΑΥΡΙΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

Δευτέρα 11/2/
Γλώσσα :Κάναμε ΒΜ σελ 770, 71 ασκ 1, 2 ΤΕ σεελ 16 17 ασκ 1,2 Ορθ σελ 16 από 1...και 6
ΤΕσελ 24  ασκ 9 το μαθαίνω  Κλίνω ο παρών, η παρούσα, το παρόν
Επίθετα σε -ων , -ουσα, -ον
ο απών                 η απούσα                το απόν
του απόντος       της απούσας             του απόντος
τον απόντα         την απούσα               το απόν
-                                  -                             -
οι απόντες            οι απούσες              τα απόντα
των απόντων       των απουσών           των απόντων
τους απόντες       τις απούσες               τα απόντα

Μαθηματικά Φυλλάδιο 11/3 ΟΛΕΣ
 Φυσική : ΤΕ σελ 123 - 125 ασκ για το σπίτι σελ 123 όλες


 Παρασκευή 8/3/

Περαστικά Ναταλία κ Μαξίμ 

Γλώσσα: Προστακτική και Συλλαβισμός ΒΜ σελ.71- 74  ασκ. 3,4,5 Μαθαίνω καλά το συλλαβισμό. 
Ορθ. κείμενο ασκ 4 "τα τενεκεδάκια", το γράφω στο κίτρινο αλλά στο α΄πληθυντικό πρόσωπο 
ΤΕ σελ 17 ασκ 3, σελ 18 ασκ 4 σελ 22 ασκ 7
 Μαθηματικά : Μαζέψαμε τα ΤΕ γ τεύχος και ξαναμοιράσαμε το β τεύχος.
ΤΕ σελ 28,29 όλες   Δώσαμε φυλλάδιο για τα γεωμετρικά σχήματα και την περίμετρο Την πρώτη σελίδα (δες εδώ)Περίμετρο ενός γεωμετρικού σχήματος  ονομάζουμε 
το άθροισμα του μήκους των πλευρών του (το γύρω γύρω).
   Όταν δύο διαφορετικά σχήματα έχουν την ίδια περίμετρο, λέγονται ισοπεριμετρικά
Για παράδειγμα:  ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκ έχει περίμετρο3Χ4= 12 εκ. 
ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4 εκ  έχει περίμετρο  3Χ4= 12εκ.
ΑΡΑ  είναι   ισοπεριμετρικά
Προσοχή:  Για να υπολογίσω την περίμετρο ενός σχήματος θα πρέπει τα μήκη των πλευρών να είναι εκφρασμένα όλα στην ίδια μονάδα μέτρησης (μ, ή δεκ. ή εκ ή χιλ.....) 
Ιστορία : Φυλλάδιο Η εποχή των Μακεδόνων όλο


Τετάρτη 6/3/
Γλώσσα: Επανάληψη , μαθαίνω Συνδέσμους σελ. 4 Τ Γραμ. 
Κάναμε ΒΜ σελ75 ως 77  Απρόσωπα ρήματα και Απρόσωπες εκφράσεις σελ. 77 ασκ 3.+ ΤΕ σελ. 20 ασκ. 5 , 6.
Φυσική: Φυλλάδιο (Σύνδεση σε σεειρρά και παράλληλη σύνδεση) + Κάναμε ΤΕσελ 119- 122 ολες
Γεωγραφία: Κάναμε Φυλλάδιο 5/3 ασκ 7,8,9,11,12 

 

Η ένωση Συλλόγων γονέων των σχολείων της περιοχής μας ιδρύει τράπεζα αίματος και θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία . 
Όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα να το δηλώσουν , ώστε τη Δευτέρα 4/3/ να σας δώσουμε την αίτηση.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου
Υπογραφή    αριθμός ατόμων (.....)

Τρίτη 5/3/
Μαθηματικά Τις υπόλοιπες ασκήσεις του φυλλαδίου + TEσελ 11γ,δ,στ
 Φυσικοί : ΤΕ  σελ 118 ΟΛΕΣ και φυλλάδιο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Γεωγραφία : Φύλλο δραστηριοτήτων 5/3/ ασκ 1,Τα Επτάνησα απλώνονται ...
1. Συμπληρώνωα. Η Ελλάδα είναι χώρα _________ και έχει λίγες ____________ .

β. Η οροσειρά της ____________ χωρίζει την ηπειρωτική Ελλάδα σε Ανατολική

    και Δυτική.

γ. Η οροσειρά της ___________ αποτελεί φυσικό σύνορο της χώρας μας με τη

    Βουλγαρία.

δ. Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας είναι ο ____________ .

ε. Η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας είναι η πεδιάδα __________________2. Βάλε ν στη σωστή πρόταση

q Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως ορεινή χώρα.

q Η Ήπειρος είναι πεδινή περιοχή.

q Η κοιλάδα των Τεμπών διαρρέεται από τον Πηνειό.

q Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις βρίσκονται σε ορεινές περιοχές.

q Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 80% του εδάφους.

3. . Μπορείς να συμπληρώσεις με ένα P την κατάλληλη στήλη του πίνακα και να γράψεις το γεωγραφικό διαμέρισμα που ανήκει;


ΟΝΟΜΑ
ΒΟΥΝΟ
ΠΕΔΙΑΔΑ
Ποταμός
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ευρώτας
Όλυμπος
Τεμπών
Αλιάκμονας
Θεσσαλονίκης –Γιαννιτσών
Θεσσαλίας
Έβρος
Σερρών
Παρνασσός
Λευκά όρη

  

4. Παρατηρώντας το χάρτη διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες ζουν στις πεδιάδες παρά στα βουνά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

5. Ξεχωρίστε τους  κοινωνικούς από τους οικονομικούς λόγους της μετακίνησης του πληθυσμού από τα χωριά  και τα μικρά νησιά  στις πόλεις .
Η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής .
Κοινωνικοί λόγοι
·        Η ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων .
Η ανασφάλεια των κατοίκων  των μικρών χωριών .

·        Η μεγάλη προσφορά εργασίας .
Η έλλειψη κέντρων υγείας
Οικονομικοί λόγοι
·        Η ύπαρξη βιομηχανιών .


6. Αντιστοιχίστε κάθε λέξη με τη σωστή φράση .
Μετανάστευση
·        Στατιστική εργασία για τον πληθυσμό μιας χώρας .
Απογραφή πληθυσμού
·        Μετακίνηση ατόμων για εγκατάσταση σε ξένη χώρα.
Παλιννόστηση
·        Η εγκατάλειψη της περιφέρειας και εγκατάσταση σε αστικό κέντρο.
Αστυφιλία
·        Επιστροφή των μεταναστών στην πατρίδα.
Αστικοποίηση
·        Λιμάνι της χώρας μας
Αθήνα
·        Αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις .
Ηράκλειο
·        Πρωτεύουσα της χώρας .
 1. Μπορείς να συμπληρώσεις τις προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις;


α. Το Αιγαίο Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της ___________  και της __________

β. Το Ιόνιο  Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της ___________ και της ____________ .

γ. Το Λιβυκό Πέλαγος απλώνεται νότια της  __________ .

δ. Το Αιγαίο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα: το __________ ,το ___________ , το ___________ ,  το __________, και το ____________ Πέλαγος.

ε. Η Ελλάδα έχει __________ οριζόντιο διαμελισμό. 1. Μπορείς να υποδείξεις τις σωστές προτάσεις(þ);


q Τα περισσότερα ελληνικά νησιά βρίσκονται στο Ιόνιο.

q Ο Πειραιάς είναι επίνειο της Αθήνας.

q Η Ρόδος ανήκει στα Επτάνησα.

q Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας είναι η Κρήτη.

                                                                                                         

9. Μπορείς να υπογραμμίσεις τις σωστές απαντήσεις;   C  στο Αιγαίο Πέλαγος.    C  στο Ιόνιο Πέλαγος.   C  στο Κρητικό Πέλαγος.l Οι Κυκλάδες βρίσκονται ...

   C  στο βόρειο Αιγαίο.    C  στο κεντρικό Αιγαίο.    C  στο νότιο Αιγαίο.

 1. Ποιες από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας είναι λιμάνια;


 

 1. Μπορείς να συμπληρώσεις τον πίνακα ; (Κυκλάδες, Σποράδες, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου )
 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ
Κως

Σκιάθος

Λέσβος

Ρόδος

Χίος

Κεφαλλονιά

Κέρκυρα

Σκόπελος

Σάμος

Λήμνος

Νάξος


                                                                                         

7. Βάζω  ν εκεί που πρέπει;
ΟΝΟΜΑ
ΚΟΛΠΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΧαλκιδικήςΘερμαϊκόςΣούνιοΜαγνησίαςΣαρωνικόςΤαίναρο
                                                                                                               

8.  Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού της Ελλάδας παρατηρείται στις παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό;
 Δευτέρα 4/3/
Γλώσσα: ΒΜ σελ 64 - 67 , ασκ 1 το σκέφτομαι και γράφω, ασκ 2 και 3 μαθαίνω τη μελισσα
ορθ. ασκ 3 την 1η παρ  προσοχή στις λέξεις :

 Ο Αϊνστάιν με την εκπληκτική ευφυ¨΄ι α του …
Ιδιοφυ¨΄ια
Εβραϊκή καταγωγή του……
Σ΄αυτό το κομμάτι χωρισμό προτάσεων και είδος τους
Φυσική: από φυλλάδιο ηλεκτικό ρεύμα + Αγωγοί και μονωτές ΤΕ σελ 109 - 114 όλα
Μαθηματικά: Φυλλάδιο νέο μαθαίνω σκάλα + ασκ 1,2,3
Γλώσσα: Φυλλάδιο 28/2/ Χωρίζω παραγράφους  στο πρώτο κείμενο, γράφω τίτλο και κάνω άσκηση 1,2 
Στο τετράδιο Σκ κ Γράφω την περίληψη , 


Το νόημα των παραγράφων

1η Το 1996 ερευνητές της νασα ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν μορφή εξωγήινης ζωής σε μετεωρίτη που προερχόταν από τον Άρη  

2η Η προέλευση της πέτρας αυτής όμως παραμένει μυστήριο.

3η  Αν ο πυρήνας της γης, που είναι η θερμική μηχανή της, λειτουργούσε με διαφορετική ταχύτητα τότε δε θα είχαν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ζωής.


4η Αν η εμφάνιση ζωής δεν είναι τυχαία τότε μπορεί να επαναληφθεί σε παρόμοιες συνθήκες και σε θερμοκρασίες ανάμεσα σε 0ο- 100ο Κ.

5η Ίσως όμως ζωή αξίζει να υπάρχει σ΄έναν πλανήτηΟρθογραφία "Ένας παράγοντας..... και η ατμόσφαιρα,"

Μαθηματικά: Φυλ 1/3/  ολο 


Ιστορία: Φυλλάδιο Η κρίση της εικονομαχίας διχάζεει τους Βυζαντινούς Τε σελ. 33 ασκ 2 Φεβρουάριος
 Πέμπτη 28/2/
Περαστικά στους ασθενείς.....
Μαθηματικά : ΤΕ σελ. 6-7 ασκ α,β,δ, σελ 8-9 α,δ,στ
 Γλώσσα: Φυλλάδιο 28/2/ Β.Εργασίες ασκ 1,2,3,4
Ιστορία :  Κάναμε Επανάληψη - συζήτηση   στο σημερινό + Τε σελ 32 ασκ 3,4 (στην τάξη τις συζητήσαμε και τις εξηγήσαμε, αν δεν μπορείτε να τις κάνετε, θα τις εξηγήσουμε πάλι αύριο και τις γράφετε το ΣΒκύριακο)
 Τετάρτη 27/2/

Γλώσσα:ΒΜ σελ. 62-63 ασκ 1, 3, 4, 5
Ορθογραφία  η 1η παρ 
Γεωγραφία: Φαντάζομαι ότι κατοικώ σ΄ενα νησί της άγονης γραμμής . Γράφω ένα κείμενο με τα μεονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ζώης εκεί
Σχεδιάγραμμα
- όνομα νησιού , πού βρίσκεται και γιατί είναι της άγονης γραμμής
-τα μεινεκτήματα δηλ. τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε
- τα πλεονεκτήματα - γιατί δηλ σας αρέσει
- επίλογος
Φυσική σελ 104- 108 ΟΛΑ
 Τ ρίτη26/2/
Μαθηματικά:κάναμε στον πίνακα την άσκηση 1 και θυμηθήκαμε πρόσθεση και αφαίρεση συμμιγών αριθμών
Να κάντε κάθετα τις πράξεις:
* 3μ. 5δεκ. 3 εκ. 5 χιλ - 1μ  3δεκ. 4εκ 8χιλ=
* 20μ. 6δεκ. 6εκ. 8 χιλ + 5μ. 7δεκ. 8εκ. 4χιλ=

Συμπληρώνω τις ισότητες
56δεκ =.....μ.......δεκ
135 δεκ = .......μ.........δεκ
12εκ= ........δεκ...........εκ
345εκ =    ....... ....... .........
Φυλλάδιο 25/2/ προβλ  3 

 Φυσική: ΤΕ σελ 101- (και την) 103 ΟΛΕΣ
Γεωγραφία : ΤΕ σελ 12 ασκ2, σελ 14 ασκ 3,4
  Δευτέρα 25/2/
Περαστικά  παιδιά 

Γλώσσα  Επειδή λείπατε πολλοί κάναμε ασκήσεις στο τετράδιο ορθογραφίας : Χρονική αντικατάσταση: μιλάει, ταξίδεψε, έμαθεε, ανέπτυξαν, θέλησαν, να κατακτήσουν, μπήκαν

Κλίνω: νησί, πληροφορίες, η ύπαρξη, στήλες, κυριαρχία, κάτοικοι, πολεμικές τέχνες.
Oρθογραφία : το ρήμα αναπτύσσω+ Βμ σελ 58 ασκ 6 την 1η παραγρ
αναπτύσσω , ανέπτυσσα, θα αναπτύσσω, θα αναπτύξω, ανέπτυξα έχω αναπτύξει.
Γράφω 2 φράσεις με το αναπτύσσω, η μια στον ενεστώτα η άλλη στον αόριστο το ρήμα.
ΒΜ σελ 58,59 ασκ. 6,7  
Μαθηματικά: Από το νέο φυλλάδιο (25/2/) ασκ 1


Μαθηματικά 25/2/13 όνομα…………………………………………………….

1. Κάνω τις πράξεις. Επιλέγω πάντα τον πιο γρήγορο τρόπο – προτιμώ πράξεις με δεκαδικούς ΕΦΟΣΟΝ είναι δυνατό.

Α) 90,4 – ( 12μ 5εκ + 3 12/100μ + 3411εκατ.) =
=……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Β) ( 4μ.2δεκ 5 εκ. Χ 2   3/10μ) : ( 613δεκ Χ 4/5μ)=
=…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

Γ) 12μ 6δεκ 7εκ – 3μ. 4δεκ 9εκ =   (να κάνεις την αφαίρεση κάθετα                      ……………………………………………………….                .με συμμιγείς )
………………………………………………….
…………………………………………………..
……………………………………………………

Δ) 225,56μ – ( 2.456 εκατ + 3μ 6 εκ 7χιλ + 50 2/10μ)=
=………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

2. Ο Μάριος συσκεύασε 717,5 κιλά μέλι σε βαζάκια των 3,5 κιλών το καθένα. Πόσα χρησιμοποίησε;
ΛύσηΑπάντηση…………………………………………………………………………………..
3. Η Μαρία έχει μια κορδέλα μήκους 12μ. 4δεκ 6εκ . Έκοψε ένα κομμάτι 4μ 5δεκ 7εκ. Πόση κορδέλα περίσσεψε ; (Κάνε την πράξη με Συμμιγείς ΚΑΙ με μεικτούς )
Λύση
Α΄τρόπος                                                      β΄τρόπος

Απάντηση……………………………………………………………………….
4. Η απόσταση του χωριού μου από τη θάλασσα είναι 8χμ. 400μ. Στα 2/5 της απόστασης υπάρχει ένα περίπτερο. Ποια είναι η απόσταση από το περίπτερο μέχρι την παραλία;
Λύση
Απάντηση………………………………………………………………………………………

5. Πόσα μέτρα είναι τα 2/5 των 2  6/8μ;
Φυσική: Δεν προχωρήσαμε , σας περιμένουμε. Κάναμε επανάληψη. Θα διαβάσετε μέχρι "το ηλεκτρικό κύκλωμα". 


Φυσική , Ηλεκτρισμός  25/2/13  όνομα……………………………………………..

  Από πότε υπάρχει ηλεκτρισμός : Ο ηλεκτρισμός δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Ηλεκτρισμός υπάρχει από τη στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος. Τότε, όταν το σύμπαν μετασχημάτισε την ενέργεια σε μάζα,  δημιουργήθηκαν και ηλεκτρικά φορτία που ονομάστηκαν έτσι, γιατί «φορτώθηκαν» στα μικροσκοπικά σωματίδια της μάζας.

   Από πού προήλθε η ονομασία: Η ονομασία ηλεκτρισμός προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ήλεκτρον = κεχριμπάρι 
Στατικός ηλεκτρισμός
Τα υλικά γύρω μας είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, επειδή

PictureΘετικό φορτίο            Αρνητικό φορτίο
   πρωτονίων       =    ηλεκτρονίων  
              
                 ΟΜΩΣ
Μερικά υλικά όταν τρίβονται «χάνουν» ηλεκτρόνια, που μεταφέρονται σε ένα άλλο σώμα.  
Τα ηλεκτρόνια που μετακινούνται με τριβή από ένα σώμα σε ένα άλλο, δεν μετακινούνται ελεύθερα μέσα στο σώμα στο οποίο βρίσκονται, δε «ρέουν» μέσα στο υλικό, αλλά είναι σταθερά, δηλαδή στατικά στο υλικό. Τα ηλεκτρικά φαινόμενα που οφείλονται σε στατικά φορτία ονομάζονται φαινόμενα του στατικού ηλεκτρισμού.

Ηλεκτροσκόπιο
 Picture
Τα σώματα που έχουν όμοιο ηλεκτρικό φορτίο (++ ή - -) [ομώνυμα]  απωθούνται.
Τα σώματα που έχουν διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο (+ - ) [ετερώνυμα] έλκονται .


Το ηλεκτρικό ρεύμα
PictureΣε κάποια υλικά τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται γύρω από συγκεκριμένο πυρήνα, αλλά μπορούν να κινηθούν από το ένα άτομο στο άλλο. Τα ηλεκτρόνια αυτά τα ονομάζουμε ελεύθερα ηλεκτρόνια. Στο κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα η πηγή αναγκάζει τα ηλεκτρόνια αυτά να κινούνται, να ρέουν, προς μια κατεύθυνση. Η κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια δεν μπορούμε να τα δούμε, άρα δεν μπορούμε να δούμε και το ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλαβαίνουμε την ύπαρξή του από τα αποτελέσματά του.

PicturePicture

Το ηλεκτρικό κύκλωμα

Για να είναι δυνατή η ροή των ελεύθερων ηλεκτρονίων, για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος. Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι: οι αγωγοί, μέσα από τους οποίους ρέει το ηλεκτρικό ρεύμα, η πηγή που αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να κινηθούν, ο διακόπτης με τον οποίο μπορούμε να διακόψουμε τη ροή του ρεύματος, όποτε το επιθυμούμε, και η ηλεκτρική συσκευή.


PicturePicture Στη σύνδεση στη σειρά , όταν αποσυνδέσω το λαμπάκι, διακόπτεται η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην παράλληλη σύνδεση , όταν αποσυνδέσω το ένα λαμπάκι, η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος διακόπτεται μόνο στον κλάδο αυτό.

Αγωγοί και μονωτές
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια δεν κινούνται με την ίδια ευκολία σε όλα τα υλικά. Η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε άλλα υλικά ευκολότερη και σε άλλα δυσκολότερη. Τα υλικά, μέσα από τα οποία το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει εύκολα, ονομάζονται αγωγοί . Αγωγοί είναι όλα τα μέταλλα, όπως ο σίδηρος, το αλουμίνιο, ο χαλκός και άλλα. Αγωγός είναι και ο γραφίτης.

Τα υλικά μέσα από τα οποία δεν είναι δυνατή η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται μονωτές. Μονωτές είναι το ξύλο, το ύφασμα, το γυαλί και τα πλαστικά.

Διακόπτης
PictureΟι διακόπτες είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος.. Με τη χρήση του διακόπτη μπορούμε εύκολα να ανοίγουμε και να κλείνουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα, να διακόπτουμε δηλαδή για όσο διάστημα επιθυμούμε τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Μπέρδεμα!!! Όταν ανοίγουμε το κύκλωμα και δεν ανάβει η λάμπα, λέμε κλείνω το φως στην καθημερινή ζωή. Όταν κλείνουμε με το διακόπτη το κύκλωμα κι ανάβει η λάμπα, λέμε ανοίγω το φως.

Ηλεκτρικό ρεύμα, μια επικίνδυνη υπόθεση
Το ανθρώπινο σώμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ρεύμα μεγάλης έντασης περάσει μέσα από το σώμα μας, ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
Γιαυτό πρέπει να αποφεύγουμε να αποτελεί το σώμα μας μέρος ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Είναι λοιπόν απαραίτητο να χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση τις ηλεκτρικές συσκευές ακολουθώντας τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται σε πολλές από αυτές.

Παρασκευή22/2
τι έγινε παιδιά; φοβηθήκαμε τη βροχή; Νικόλα περαστικά
Γλώσσα; Φυλλάδιο 19/2/ ασκ 1,2,3,4,5,6,7
Μαθηματικά: Τα υπόλοιπα προβλήματα του φυλλαδίου 19/2/
Ιστορία:  Φυλλάδιο 14/2/  Τα προβλήματα που είχε ν' αντιμετωπίσει η αυτοκρατορία, Οι αλλαγές στη διοίκηση ...από Λέοντα Γ ΄και Αποτελέσματα δηλαδή μέχρι την εικονομαχία 
ΤΕ σελ. 32 ασκ 5


Τρίτη 19/2/13
Την Πέμπτη φέρνω τα φυλλάδια Γλώσσας και μαθηματικών ( 19/2/13) και κασετίνα.

Γλώσσα : Φυλλάδιο 19/2/ ασκ 8,9,10 11.
Μαθηματικά;  Φυλλάδιο 19/2/Μαθαίνω τη σκάλα ασκ 1


Δευτέρα 18/2/

Τετάρτη 20/2/ Απεργία. 
Την Πέμπτη Θέατρο, σχολάμε κανονικά στις 2. 

Γλώσσα : Ανθολόγιο Συνεχίζω, γράφοντας μια δική μου φανταστική ιστορία (10-20σειρές) -Βάζω τίτλο.
Ορθογραφία σελ. 266 , την παραγρ "Σημεία και τέρατα" . Στην ίδια  παραγρ. χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση στα ρήματα:άρχισαν, να συμβαίνουν, έβγαλε, να προσευχόμαστε. Χαρακτηρίζω γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις.
Μαθηματικά: ΤΕ σελ. 22,23 β,γ,ε,ζ,η
Φυσική :  
 Hλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η ροή ηλεκτρονίων από τον αρνητικό πόλο μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρία, πρίζα) στο θετικό πόλο.   
Υπάρχουν σώματα που επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει και ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί (μέταλλα πχ χαλκός, σίδηρος, ασήμι κλπ)
Υπάρχουν σώματα που δεν επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει  από μέσα του ς και λέγονται ηλεκτρικοί μονωτές ( πλαστικό, λάστιχο, γυαλί, ξύλο).
 
Παρασκευή, 16/2/
Γλώσσα : Ανθολόγιο σελ. 265 Φυλλάδιο με δραστηριότητες 1ως και 7.
Μαθηματικά : Φυλλάδιο, προβλ. 5β, 6, 8.
 Ιστορία: Φυλλάδιο τελευταία σελίδα  Η καθημερινή ζωή .....από αρχή ως αποδυναμώθηκε το βυζαντινό κράτος)
πέμπτη 14/2/

Γλώσσα: ΤΕ σελ. 7 ορθογραφία. Τη γράφω στο τετρ. Από Όταν....2438 χωρισμός προτ, είδη προτάσεων, είδος σύνδεσης. 
Τα υπογραμμισμένα ρρήματα (πλησίασε, βρίσκεται, άφησε, απλώνεται ) χρονική και εγκλητική αντικατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ η εγκλιτική ΜΟΝΟ στο χρόνο που βρίσκεται το ρήμα.  


Μαθηματικά :από φυλλάδιο 12/2/ προβλ. 2,3,7 
Ιστορία : Κριτήριο επαναληπτικό +από νέο φυλλάδιο "Η περίοδος της ακμής" τιις 4 πρώτες τελίτσες
Θρησκευτικά : Ο κατακλυσμός του Νώε 


Στην Αγία Γραφή υπάρχουν αρκετές ιστορίες που δείχνουν πως οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται σκληροί, άδικοι, άπληστοι, εγωιστές. Όταν όμως η αγάπη και η ειρήνη αρχίζουν να χάνονται από τη ζωή, τότε ο Θεός επεμβαίνει, για να μη χαθούν ολότελα. Η Κιβωτός του Νώε και ο Κατακλυσμός είναι μια απ’ αυτές τις ιστορίες.Οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό την εποχή που ζούσε ο Νώε, άνδρας πιστός και δίκαιος. Ο Θεός του μίλησε και του είπε πως μια μεγάλη καταστροφή, ένας Κατακλυσμός, θα έπνιγε τα πάντα. Του έδωσε εντολή και οδηγίες να κατασκευάσει μια     

Κιβωτό. Μέσα σ’ αυτήν ο Νώε και η οικογένεια του καθώς κι ένα ζευγάρι απ’ όλα τα ζώα θα γλίτωναν το θάνατο. Ο Νώε εμπιστεύτηκε το Θεό και τον υπάκουσε.Σαράντα μερόνυχτα έβρεχε με δύναμη. Η Κιβωτός της σωτηρίας του Νώε ταξίδευε πάνω στα νερά. Κάποτε σταμάτησε. Τότε ο Νώε έστειλε ένα περιστέρι να βρει γη μετά τον Κατακλυσμό κι εκείνο επέστρεψε με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του. Έτσι ήρθε η ελπίδα για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Ένα ουράνιο τόξο στόλισε τον ουρανό. Ήταν η υπόσχεση του Θεού για την αγάπη του.ερώτηση:(ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) Μπορείτε να κάνετε κάποιες υποθέσεις για ιστορικά γεγονότα που μπορεί να κρύβονται πίσω από τον κατακλυσμό της Παλαιας Διαθήκης και το μύθο της Χαμένης Ατλαντίδας; 
 
Τρίτη 12/2

Μαθηματικά ; Φυλλάδιο 12/2// προβλ. 1,4,5α 
Φυσική: ΤΕ σελ 94 - 97 όλα
Δευτέρα 10/2/
Γλώσσα :  ΤΕ σελ. 7-13 ασκ. 1,2, 7,8,9 ορθ  σελ 7 "Έχουν ....που περίμεναν + σελ 13 : γήπεδο, γεωργός, γαιοκτήμονας, υπόγειος
Ομάδα κ Κώστα : ΤΕσελ 11-13 ασκ 7,8,9 ορθ σελ 7 "Έχουν ....που περίμεναν"
Μαθηματικά : ΤΕ σελ. 26 -27,γ, δ, ζ
Μάθαμε Διαίρεση με διαιρέτη δεκαδικό αριθμό
 Θυμάμαι ότι: 
1. κλάσμα = διαίρεση 3/4= 3:4
2. Για να φτιάξω ισοδύναμο κλάσμα με το αρχικό, πολλαπλασιάζω τους όρους του με τον ίδιο αριθμό 
3. Πρέπει να κάνω το δεκαδικό διαιρέτη ακέραιο για να κάνω τη διαίρεση

8: 0,5 = 8 Χ10 =  80   = 80:5  

             0,5Χ10 = 5    (σκέφτομαι με ποιον αριθμό θα πολλαπλασιάσω για να γίνει ακέραιος; με τον ίδιο πολλαπλασιάζω και τον αριθμητή)
 12 : 0,12 = 12 Χ100      =  1.200 =  1.200: 12
                    0,12Χ100         12

32,5 : 1,253 = 32,5 Χ1000      =  32.500=  32.500: 1253
                    1,253Χ1000             1253

Φυσική : εισαγωγή στον ηλεκτρισμό ( στην τάξη) 
Αύριο όποιος μπορεί να φέρει 1 τσατσάρα, 1 μπαλόνι , 1 μάλλινο πουλόβερ για πείραμα


Παρασκευή 8/2
Μαθηματικά ΤΕ  σελ. 24 ασκ δ, σελ 26 ασκ β, σελ 28 ασκ β
Γλώσσα : Ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας σ' έναν πλανήτη μακρινό, πολύ μακρινό....

Σχεδιάγραμμα 
1. Το ταξίδι προς τον άγνωστο πλανήτη
2. Σύντομη περιγραφή του πλανήτη .
3. Εμφάνιση των εξωγήινων -  σύντομη περιγραφή - τα συναισθήματά σας όταν τους είδατε
4. Πώς σας υποδέχτηκαν, ποια ήταν η πρώτη σας επαφή
5. Επίλογος 

 Αισθητική Αγωγή: Ζωγραφίζω τον πλανήτη και τα πλάσμαατα που συνάντησα- ή περιγράφω σε μορφή κόμικ τη συνομιλία 
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου
Γλώσσα: ΒΜ σελ. 54 - 59 ασκ 1, 3, 4, 5. Ορθογρ 1η παραγρ.
 ΤΕ σελ10 ασκ 4, σελ 11 ασκ 5
Μαθηματικά :ΤΕ τευχος γ σελ 14,14 ασκ β,σελ 20 ασκ α, β 
Ιστορία: ΤΕ σελ 30,31 ασκ 6,7,8
Θρησκευτικά : Οι πρώτοι χριστιανοί, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Χριστού μοιράζονταν τα χρήματα και τα αγαθά ανάλογα με την ανάγκη που είχε ο καθένας. Είχαν μεταξύ τους αγάπη, ομοψυχία κι ενότητα. 
 Εργασία ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
Με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε σήμερα πράξη τη διδασκαλία του Χριστού; (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) 

Τετάρτη 6/2
Γλώσσα :Διορθώσαμε δραστηριότητες γλώσσας, εισαγωγή στην ενότητα 10
Φυσική: επαναληπτικό κριτήριο 
Γεωγραφία: πεδιάδες και λίμνες της Ελλάδας. ΤΕ σελ. 21 ασκ. 1,2 στην τάξη .

Παρασκευή 1/2/

To μέγεθος του όρους
Τα μεγέθη των ορέων

Το άρωμα του άνθους
Τα αρώματα των ανθέων

Το κλάμα του βρέφους
Τα κλάματα των βρεφών

Η διάμετρος του κύκλου
Οι διάμετροι των κύκλων

Ο πρόεδρος της κοινότητας
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων

Το νερό της πηγής  κυλούσε στις πλάγιες των ορέων ( πηγή, όρος)

Άκουσα στις ειδήσεις  ότι αδειάζουν οι πόλεις και η κίνηση είναι μεγάλη ( πόλη, κίνηση, είδηση)

Άκουσα ότι είναι κενή η θέση του αντιπρόεδρου  (αντιπρόεδρος, θέση)

Σήμερα έχει πολλή  ζέστη  , χες όμως κρύωνα πολύ (πολύς, πολύ, ζέστη)

 
Φύλλο Ανθολόγιου 8,9
Φύλλο εργασίας 1/2, 1,2,3 
Μαθηματικά : Αγόρασα 3  1/5κιλά πορτοκάλια και
2 1/3κιλά μανταρίνια με 0,40 ευρώ το κιλό. Κατανάλωσα τα 4/5 της συνολικής ποσότητας. Πόσα χρήματα αγόρασα τα φρούτα και πόσα κιλά μου περίσσεψαν;  


Φύλλο εργασίας 1/2  1,2,3,4 
 Ιστορία : Σχεδιάγραμμα Βούλγαροι και Ρώσοι ΤΕ σελ. 28 ασκ 1, σελ. 29 ασκ 2,3

Τη Δευτέρα θα κάνετε τις υπόλοιπες ασκήσεις του φυλλαδιου Γλώσσας και Μαθηματικών  


Ιανουάριος
Πέμπτη 31/1/
 Γλώσσα:Τετρ. Γραμματικής  σελ 21ασκ 1, 1, 2 σελ. 22 ασκ.1, 2, 3σελ. 23 ασκ 1.σελ 24 ασκ 1,2σελ 25 ασκ 1,2,3
Κλίνω: η οδός, η πόλη, το λάθος                                
Ορθογρ Τ. Γραμ σελ 22 η είδηση, ΚΑΙ  τα ουδέτερα που γράφονται με -υ ( βράδυ, δάκρυ, δόρυ, δίχτυ, οξύ , στάχυ) σελ.  25 το μέρος, 

Ενικός αριθμός
η πόλη                  η οδός                  το λάθος
της πόλης             της οδού               του λάθους
την πόλη               την οδό                 το λάθος
πόλη                      οδέ                        λάθος
                      Πληθυντικός αριθμός   

οι πόλεις               οι οδοί                          τα λάθη
των πόλεων          των οδών                     των λαθών
 τις πόλεις            τις οδούς                     τα λάθη
πόλεις                     οδοί                           λάθη

Μαθηματικά
- (2/3 + 3/5 + 5/6) Χ ( 6/7 - 5/21)=

Ο Φίλιππος αγόρασε 2 3/4 κιλά καραμέλες και οΣτέλιος 3 4/5 κιλά. Αν τις αγόρασαν με 2,40ευρώ το κιλο πόσα χρήματα πλήρωσαν και οι δύο μαζί; 

- Τα παιδιά περπάτησαν την πρώτη μέρα 4 3/5 χμ, τη δεύτερη 
4 7/10χμ και την τρίτη 4 1/6χμ. Η απόσταση που έχουν να διανύσουν είναι 15,50χμ. Πόσα χμ του μένουν ακόμα;

- Να βρεις πόσο είναι 
* το 1/3 του 120.................................................
*τα 2/5 του 30 1/5.................................................
*τα 2/5   του 20,5.....................................................
- να αυτοκίνητο κοστίζει 12.000 ευρώ. Έδω
 σα το 30% του ποσού προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό θα το πληρώσω σε 5 ισόποσες δόσεις. Πόσα χρήματα θα είναι η κάθε δόση; 
 Iστορία : Φυλλάδιο Το Βυζάντιο και οι Σλάβοι ΤΕ σελ. 27 ασκ4

Θρησκευτικά:Διαβάζω το κείμενο 2 ΒΜσελ. 65 και την εικόνα 2. Ποιες δυσκολίες νομίζεις ότι συνάντησαν στο έργο τους Οι 
Κύριλλος και Μεθόδιος και τι τους βοήθησε να τις ξεπεράσουν;
  


Τρίτη 29/1/

Μαθηματικά:
Θυμάμαι ότι 
 Προσθέτω και αφαιρώ ΜΟΝΟ ΟΜΩΝΥΜΑ κλάσματα - Πολλαπλασιάζω όμως και διαιρώ και ετερώνυμα κλάσματα

Ασκήσεις: 
1. ( 2/5 + 4/7) Χ( 6/7-3/5)=
2. (1 3/4 + 2 4/5) : (3 1/2 -1 5/12)=
3.  5 4/10 -( 5/6 + 1 2/3)=
4. 1 5/7 : ( 1/2 + 2/3 + 3/5) =

5. Αγόρασα 2 1/4 μ ύφασμα  κόκκινο και 2  1/2μ.μαύρο με 
   3 4/10ε το μέτρο. Πόσα χρήματα πλήρωσα;

6. Είχα  6  12/15μ σκοινί. Τη Δευτέρα χρησιμοποίησα 1 4/5μ και την Τρίτη 2  1/3μ. Πόσο σκοινί περίσσεψε; 

Φυσική: Επανάληψη όλη τη θεωρία από το φυλλάδιο όχι τις ασκήσεις 

γεωγραφία:  συμβουλεύομαι ΒΜ σελ.47-49  ή την παρουσίαση από την ιστοσελίδα και κανω ΤΕ σελ20 ασκ 1,2. Επίσης ζωγραφίζω στοχ άρτη που έχουμε ήδη :  το ορ. Πάπικο, την οροσειρά της Πίνδου, τον Όλυμπο, τον Παρνασό, την Πάρνηθα, το Μαίναλο, τον Ταϋγετο και τα Λευκά όρη 
  Την Τετάρτη 30/1/ των Τριών Ιεραρχών, θα παμε μόνο εκκλησία και θα σχολάσουμε .
 Δευτέρα 28/1/
Γλώσσα: Στην τάξη δουλεύουμε το "ένα παιδί μετράει τ' άστρα" Σπίτι Δες τετράδιο ορθογραφίας
Μαθηματικά: ΦυλλάδιοΚλασμάτων , σελ 6, Β΄τρόπος, Μετατρέπω Ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα με το ΕΚΠ.


Να μετατρέψετε τα κλάσματα σε ομώνυμα και μετά να κάνετε τις πράξεις (με ΕΚΠ)

- 3/5 + 4/10=
- 4/12 - 2/24=
-2/3 + 1/2 + 3/5=
- 4/5 + 5/7 + 2/5=
-1  3/4 + 2  5/6=
- 7/9 + 4/5=
-5/6+ 2/5 +1/3 + 3/10=


Φυσική:Φυλλάδιο Διαστολή και συστολή +ΤΕ σελ 89-και 92  τις ασκήσεις για το σπίτι 
 

Παρασκευή 25/1/
Μαθηματικά . Πράσινο τετράδιο
Ιστορία : ΒΜ σελ 62 ασκ 3 Γράφω το ακριτικό τραγούδι σε μορφή παραμυθιού

Γλώσσα ΤΕ σελ 69,70 ασκ 9, 10 


Πέμπτη 24/1/
Γλώσσα Ανθολόγιο σεελ. 67. Για σπίτι ορθ. Ανάγνωση περίληψη
Μαθηματικά: Δες νέα ανάρτηση ΕΚΠ 
Ιστορία : Σχεδιαγρ. μαθη 20 , ΤΕ σελ. 26 1, 3, 5 μ'ονο τη ζωγραφιά 


 Tρίτη 22/1/13

Μαθηματικά : ΒΜ σελ. 97 Ξαναθυμάμαι και μαθαίνω το Συμπέρασμα Κάνω ασκ 1, 2
 Φυσική :  θερμαίνοντας τα στερεά   ΤΕ Σελ 87, 88 ασκ 1,2,3


Δευτέρα 21/1/
Γλώσσα : ΤΕ σελ. 66  ασκ4  (στο σκέφτομαι και γράφω)
Μαθηματικά : ΤΕ σελ34,35 ασκ γ, δ (όχι την κουκίδα) , ε
Φυσική :  Επανάληψη 

Παρασκευή 18/1/
Γλώσσα και μαθηματικά  γράψαμε τεστ 
 Φυλλάδιο 18/1/όλες


 πέμπτη 17/1/
Μαθηματικά : Την τελευταία άσκηση του φυλλαδίου και 2 προβλ. στο πράσινο τετράδιο  
Άντζη   παράδειγμα για να τα λύσεις μ' αυτόν τον τρόπο 
Εχω 12 ευρώ.  Ξόδεψα τα 2/3 του ποσού.Πόσα χρήματα περίσεψαν 

Σκέφτομαι Τα 3/3 είναι 12ε 
Άρα 3/3 - 2/3(που ξέδεψα) = 1/3 
Δηλαδή μου περίσσεψε το 1/3 των χρημάτων. 

12Χ 1/3 = 12/3 = 4 ευρώ  

1. Η  Μαρία  είχε 35 ευρώ. Ξόδεψε τα 5/6 του ποσού. πόσα χρήματα της περίσσεψαν; 

2. Έχω 16 τόνους πορτοκάλια. Πούλησα τα 11/13. Πόσοι τόνοι περίσσεψαν;
Ιστορία: σχεδιάγραμμα κεφ 19 Βυζαντινοί και Άραβες. Δες και την παρουσίαση.
 Γλώσσα : Κείμενα, σεελ 280-282. Ορθ. 1η παράγραφος. ασκ Βρεες 5 χιουμοριστικά σημεία του κειμένου και υπογράμμισέ τατετάρτη 16/1/
Γλώσσα:  Πρώτα θα ξανακοιτάξετε Τ. ΓΡ. σελ 27 το επίθετο πολύς και το επίρρημαπολύ
Θυμάμαι ότι: 
επίθετο + ουσιαστικό
επίρρημα+ ρήμα ή επίρρημα ή επίθετο
ΒΜ σελ 41- 43 Ορθογραφία την 1η παράγραφο του κειμένου + Τ Γραμ σελ 27 το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ Βμ σελ 42, 43 ασκ 2,3

Φυσική. Κάναμε το Βρασμό (δείτε φυλλάδιο) και Τ. Εργ σελ84-86 (αν θέλετε τα συμπληρώνετε από την αντίστοιχη παρουσίαση) ασκ 1,2 σελ 86

Γεωγραφία: Μέσα στην τάξη θα κάνετε την εργασία 
Περαστικά    

Τρίτη 15/1
Μαθηματικά. Λύσαμε ΤΕ σελ. 27, γ,δ,ε,στ ευαγγελία, φίλιππε και Άντζυ, λύστε τις ασκήσεις του φυλλαδίου.
Φυλλάδιο 15/1/ ασκ 1, 2, 3, 4

 1. Σε Ποιο από τα παρακάτω ζευγάρια  τα κλάσματα είναι ισοδύναμ;. Απόδειξέ το με όποιο τρόπο θέλεις ( σταυρωτά, γινόμενα κλπ)
Α) 12/35   ...... 36/95
Β)   46/78....124/240
Γ) 3/6....3.000/60.000

2. Η Μαριτίνα αγόρασε 2 μπουκάλιαχυμό του 1 λίτρου τον καθένα και άδειασε το περιεχόμενό τους σε μία κανάτα. η ίδια ήπιε τα 12/25 του χυμού και η Αθηνά το 30%. Πόσα γραμ. ήπιε και η καθεμίά και πόσος χυμός περίσσεψε;
Λύση
Απάντηση  


3. Ο Χρήστος αγόρασε ένα αυτοκίνητο κι έδωσε προκαταβολή 2.500 ευρώ, που ήταν το 25% της συνολικής του Αξίας. Ποια ήταν η αξία του αυτοκινήτου; 
Λύση
Απάντηση   

4.Η Εύα και η Βασιλική θα φτιάξουν ένα κολλιέ με πράσινες και κόκκινες χάντρες. Θα χρησιμοποιήσουν 6 κόκκινες που είναι το 60% του συνόλου των χαντρών. Πόσες πράσινες χάντρες θα έχει το κολιέ; Ζωγράφισέ το.

Λύση
Απάντηση 
Φυσική   Φυλλάδιο Εξάτμιση και Συμπύκνωση. ΤΕ σελ. 82,83. Θα βρείτε τις λύσεις στην αντίστοιχη παρουσίαση. 

Γεωγραφία ΤΕ σελ. 17  ασκ 2 και σελ 19 ασκ 1 .
 
Δευτέρα 14/1
Γλώσσα ΒΜ σελ 36 ως και 40 ασκ. 2,3,4,5

Μαθηματικά: τις υπόλοιπες του φυλλάδιου (10/1)

Φυσική: Τήξη και πήξη. Δείτε την παρουσίαση για να συμπληρώσε τε τις εργασίες στο ΤΕ. σελ 78ως 80. Μαθαίνω τον ορισμό τήξης και πήξης. Για σπίτι σελ. 80,81 ασκ.1,2,3
 Παρασκευή 11/1
Γλώσσα: Φτιάχνω φράσεις στις οποίες χρησιμοποιώ τις λέξεις στην παρένθεση(κι όσες άλλες χρειάζομαι)


1.(συμμαθητές, διαγώνισμα, συμπάσχω)

 2. (συρρέω, κόσμος, χριστούγεννα, παγοδρόμιο)
-Δείτε από το κεφάλαιο Βιβλία -βιβλιοθήκες την παρουσίαση "ο μαγικός κόσμος των βιβλίων
 γράψαμε ένα κείμενο1 παρ για να περιγράψουμε τη δεύτερη είκόνα της παρουσίασης, -τα 2 παιδιά με την υδρόγειο- και τι ήθελε να δείξει ο δημιουργός της
 ΒΜ σελ. 34, 35. ανάγνωση,  ορθογραφία  "το παιχνίδι ...ονειρεύονταν"..1ασκ (θα τα υπογραμμίσετε) και 2.

 -Φτιάχνω αφίσα για τα βιβλία με το σλόγκαν που έγραψα
Μαθηματικά:  Φυλλάδια χθεσινό ασκ 4,5,6,9,10
Ιστορία : κεφαλαιο 18 από σχεδιάγραμμα. Δείτε την παρουσίαση στην ιστοσελίδα μας. ΤΕ σελ. 24 ασκ 4
Θρησκευτικά. Διαβάσαμε  το απόπασμα απόσπάσματα από τον Ακάθιστο ύμνο  ΤΕ Ιστορίας σελ. 24 ασκ 3.

Εργασία: Γράφω ένα μικρό κείμενο 1 παραγράφου: Ποιες πληροφορίες μας δίνει ο Ακάθιστος ύμνος για τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης κατά την πολιορκία της από τους Αβάρους;  
Πέμπτη 10/1/
Γλώσσα 
Είδοςσύνδεσης και είδος προτάσεων-χαρακτηρίζω συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις:
Όταν μπήκαμε στην τάξη, η δασκάλα  μας είπε να βγάλουμε το τετράδιο και να κάνουμε ησυχία ,γιατί θα γράφαμε  ένα παραμύθι. 

ΤΕ σελ 63 -66 ασκ 1,2,3. ορθογραφία σελ 66 ασκ 3 (τη σύνθετη λέξη)
ασκ 3 
συν + μαθητής =συμμαθητής
συν+ πράττω=συμπράττω
συν+λέγω=συλλέγω
συν+ ρέω =συρρέω
συν+κάτοικος=συγκάτοικος 
συν+σωρεύω= συσσωρεύω

Μαθηματικά. έννοια του ποσοστού. από την ιστοσελίδα μας στη 2η ενότητα των μαθηματικών στο τέλος.

Φυλλάδιο ασκ. 1,2,3 (αρρωστούληδες, μην ανησυχείτε θα τα εξηγήσουμε και αύριο)Προβλήματα στα ποσοστά
Θυμάμαι: Ξέρω το ΟΛΟ ψάχνω να βρω το ΜΕΡΟΣ( το ποσοστό, κλάσμα) :ΠΟΛ/ΜΟΣ
                 Ξέρω το ΜΕΡΟΣ (ποσοστό, Κλάσμα) ψάχνω το ΟΛΟ : ΔΙΑΙΡΕΣΗ
Μπορώ επίσης να λύσω και με αναγωγή στην κλασματική μονάδα


1.      Ο Μάκης   έκανε 60 ρίψεις και πέτυχε 15 καλάθια:……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Ο Μανόλης  45 ρίψεις και πέτυχε 28 καλάθια……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Η Ευτέρπη  50 ρίψεις και πέτυχε  32 καλάθια……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Η Ευλαμπία  40 ρίψεις και 29 καλάθια………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...

Βρες το ποσοστό επιτυχίας στα εκατό του καθένα ΚΑΙ  βάλε τα παιδιά στη σειρά από το πιο εύστοχο στο λιγότερο εύστοχο

…………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                     
2.   Ένα σκράμπλ  κόστιζε 30ε. Μου έκαναν έκπτωση 5%. Πόσα χρήματα είναι η έκπτωση; Πόσο θα το αγοράσω τελικά;

 
3. Ένα ποδοσφαιράκι  κόστιζε 80ε. Μου έκαναν έκπτωση 5%  Πόσα χρήματα θα αγοράσω το ποδοσφαιράκι ;                                                                     

 
 1. Ο Μάριος θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 12.000 ευρώ. Αν επιλέξει  να καταβάλει σε μία δόση το ποσό θα του κάνουν έκπτωση 25%. Πόσο θα αγοράσει το αυτοκίνητο;


- Αν αποφασίσει να πληρώσει σε δόσεις θα πληρώσει επιπλέον 5%. Πόσο θα του κοστίσει;                                                              
 6. Η Μαρία ήπιε το 25% ενός χυμού του 1 λίτρου.  Η  Ελένη ήπιε  2 ποτήρια χυμό. Το κάθε ποτήρι χωρούσε 180γραμ. Ποια ήπιε περισσότερο χυμό και πόσο;

7. Ο Στέλιος έφαγε τα 2/5 μιας πίτσας και ο Φίλιππος τα 3/7 μιας ίδιας πίτσας. Τι ποσοστό στα εκατό (%) έφαγε ο καθένας ;

8. Ο Παναγής έβαψε τα 5/9 ενός τοίχου 180τμ. Ο Γιάννης τα 4/7 ενός ίδιου τοίχου.
Α) Τι ποσοστό στα εκατό (%) έβαψε ο καθένας;
Β) Πόσα τ.μ. έβαψε ο καθένας;
Γ) Πόσα χρήματα κέρδισε ο καθένας αν πληρώθηκε με 0,80ε το κάθε τμ; 

9. Ο Ντένης και η παρέα του κάλυψαν με  γκράφιτι  τα 5/6 ενός τοίχου δηλαδή  80τμ. Πόσα τμ. ήταν όλος ο τοίχος;


 
10. Ο Χρήστος αγόρασε ένα αυτοκίνητο και πλήρωσε προκαταβολικά τα 2/3 του ποσού 5.000ευρώ και τα υπόλοιπα μετά από 6 μήνες. Ποια είναι η τιμή του αυτοκινήτου;

11. Στο σχολείο έχουμε μια αυλή 80τμ. Αποφασίσαμε να καλύψουμε τα  3/5  με πλάκες και στην υπόλοιπη να φτιάξουμε λαχανόκηπο. Πόσα τμ. θα κάνουμε λαχανόκηπο.
12.   Η  Παχούλα  έχασε μέσα σε 2 χρόνια  15 κιλά που ήταν το20% του βάρους της . Πόσα κιλά ήταν  πριν αρχίσει τη δίαιτα; 
Ιστορία: Ενότητα Δ. Οι γείτονες των Βυζαντινών (το σχεδιάγραμμα 17) ΤΕ σελ. 23 ασκ 1,2.
  
Τετάρτη 9/1[
Γλώσσα: Έγινε η παρουσίαση των βιβλίων που διαβάσαμε στις διακοπές. Για αύριο Τ ΓΡ σελ 38 τον πίνακα με τους τρόπους σύνδεεσης των προτάσεων. Μαθαίνω τους παρατακτικούς συνδέσμους. 


Άσκηση.

Βρες τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων:

                       Κ                                     Κ

Α) Ο Νίκος πήρε το παλτό του,/ βγήκε με γρήγορα

                                    ΠΣ           Κ

βήματα από το σπίτι / και προχώρησε για το σχολείο.
 

                    Κ                        ΑΣ           Κ           ΑΣ

Β) Τα παιδιά φόρεσαν τα παλτά, /βγήκαν στο χιόνι, /

                                         Κ                                                                                    Δ.τελική

έπαιξαν για ώρα /και συγκέντρωσαν μία μπάλα /για να φτιάξουνχιονάνθρωπο.
  
Φυσική ΤΕ σελ77 ασκασκ 1,2,3 ,4σελ.
Γεωγραφία : ΤΕ σελ. 15 ασκ 2, σελ16  ασκ 1,2 σελ 17 ασκ1

Τρίτη 8/1/13

Μαθηματικά: Επανάληψη από το φυλλάδιο Κλάσματα (ισοδύναμα, μετατροπή μεικτού σεκλάσμα και κλάσματος σε μεικτό, πολ/μ'ος και διαίρεση) + ασκησεις πράσινο τετράδιο
α) Να μετατρέψεις τον ακέραιο σε μεικτό και σε κλάσμα;
5 = 4 10  =        γιατί το κλάσμα που έχεο ίδιους όρους είναι ίσο με το 1

         10      1


7 = 6    = 7
          5       1


β) κάνω τις αφαιρέσεις όπως στο παράδειγμα

   - 2  = 3 6  -2 3 = 1 3
    5           5        5      5       5
6 3/8 - 4 7/8=
25 4/15 - 12 13/15 =


Φυσική. ΤΕ σελ. 70 - 73Δευτέρα           Τρίτη                    Τετάρτη        Πέμπτη          Παρασκευή

Γλώσσα            Αγγλικά                Γλώσσα     Γλώσσα           Μαθηματικά
Γλώσσα            Γυμναστική          Γλώσσα     Γλώσσα           Γλώσσα
Μουσική             ΚΠΑ                  Πληροφ       Μαθημ             Ιστορία

Μαθηματικά      Μαθηματικά       Φυσική       Γαλλικά                Αγγλικά
Φυσική             Πληροφορική       Γεωγραφία        ΘΑ               Eικαστικά 
Αγγλικά            Φυσική                  Αγγλικά       Ιστορία          Θρησκευτικά
Γαλλικά            Γεωγραφία               γυμν             Θρησκευτικά          Ευελικτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου