Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
................................................................................................


 Κάνε κλικ να δεις μια παρουσίαση του   Γιάννη Σουδία 
......................................................................................................
1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

 

 

Η υποδούλωση της Ελλάδας έχει δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
Οι Ρωμαίοι, αρχικά, διοικούν τους κατακτημένους με σκληρό τρόπο.
Κάθε πόλη αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη στάση που τήρησε απέναντί τους.

Στην ιστορία της Δ' τάξης μάθαμε ότι το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα, ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους. Από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησής της όμως αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατακτημένων πόλεων. Γι 'αυτό, στο πρώτο διάστημα κατοχής της χώρας, εφάρμοσαν ιδιαίτερα σκληρά μέτρα για τη διοίκησή της.
Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Γι' αυτό, αμέσως μετά την κατάκτηση, κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες των ηττημένων πόλεων-κρατών. Εφάρμοσαν δηλαδή για τη διακυβέρνησή τους το «διαίρει και βασίλευε»1.
Βασικό κριτήριο για το νέο τρόπο διοίκησης κάθε πόλης ήταν η στάση που αυτή είχε τηρήσει στους ελληνορωμαϊκούς πολέμους. Έτσι:
  • Σε όσες συμμάχησαν μαζί τους ή δεν αντιστάθηκαν στις λεγεώνες2 τούς παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία3 και ανέθεταν τη διοίκησή τους σε φιλορωμαίους Έλληνες.
  • Σε όσες όμως αντιστάθηκαν, φέρθηκαν ανελέητα. Γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύτατους φόρους, αφόπλισαν και αιχμαλώτισαν τους κατοίκους τους. Στις πόλεις αυτές εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές και ανέθεσαν τη
    1. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες
λεηλατούσαν συχνά την ύπαιθρο.
    Οι ρωμαϊκές λεγεώνες λεηλατούσαν συχνά την ύπαιθρο.

     
διοίκησή τους σε Ρωμαίους αξιωματούχους.
Δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες όμως είχε και η διαρκής παρουσία ρωμαϊκού στρατού στον τόπο τους. Οι λεγεώνες τρέφονταν από τα προϊόντα της υπαίθρου και συχνά στρατολογούσαν τους κατοίκους της. Οι πληθυσμοί ένιωθαν ανασφαλείς και φοβισμένοι. Πολλοί εγκατέλειπαν τη γη τους και κατέφευγαν στις πόλεις. Κι εκεί όμως τους περίμεναν η φτώχεια, η διαρκής παρουσία και η απειλή των κατακτητών.

1 «διαίρει και βασίλευε»: χώρισέ τους και κυβέρνησέ τους
2λεγεώνα: ρωμαϊκό στρατιωτικό σώμα
3αυτονομία: δικαίωμα να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες

(πηγή:  Ιστορία (Ε Δημοτικού) » Ηλεκτρονικό Βιβλίο)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου