Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Α' Ανακεφαλαίωση : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ (επανάληψη - δραστηριότητες )


 Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Οι Ρωμαίοι:
 • Κατάκτησαν την Ελλάδα και κράτησαν τους Έλληνες διαιρεμένους.
 • Δημιούργησαν ένα απέραντο κράτος κι έγιναν κοσμοκράτορες.
 • Εφάρμοσαν το «διαίρει και βασίλευε» για τη διακυβέρνηση των κατακτημένων.
 • Επηρεάστηκαν από τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Ελλήνων.
Οι Έλληνες:
 • Βρέθηκαν για πρώτη φορά υπόδουλοι σε ξένο κατακτητή.
 • Διατήρησαν τη γλώσσα, τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους,
 • «Κατάκτησαν τους κατακτητές» με τα γράμματα και τις τέχνες τους
 • Συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τον «ελληνορωμαϊκό πολιτισμό».
Στα χρόνια της «ρωμαϊκής ειρήνης»
 • Προόδευσαν η γεωργία, η βιοτεχνία, η ναυτιλία και το εμπόριο.
 • Περιορίστηκαν οι μεγάλες κοινωνικές διαφορές.
 • Πλούσιοι και φτωχοί έπαιρναν μέρος στις γιορτές.
(πηγή :  ηλεκτρονικό βιβλίο/ Ιστορία Ε΄τάξης)

Επαναληπτικές Δραστηριότητες

Κάνε κλικ και έλεγξε τις γνώσεις σου

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ- ασκήσεις στον υπολογιστή 
( πηγή :Μόκιας Γιάννης)


Α΄Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι


 
Συμπληρώνω

Μετά την κατάκτηση της Ελλάδας, οι Ρωμαίοι εκδικήθηκαν τις πόλεις που ................................., παραχώρησαν ........................................ ή............................................ στις πόλεις που δεν αντιστάθηκαν και εφάρμοσαν την τακτική του.....................................................
  Οι  Ρωμαίοι επέβαλαν βαρύτατους ................. στις πόλεις , λεηλατούσαν τις .............................., στρατολογούσαν τους κατοίκους, κατάργησαν τα ................πολιτεύματα . Αρπάζουν έργα ..............από τις ελληνικές πόλεις και τα μεταφέρουν στη .....................
     Οι κάτοικοι εγκατέλειπαν ....................................... εξαιτίας του............ και της ανασφάλειας και πηγαίνουν στις .....................


Ο ρωμαϊκός λαός γοητεύτηκε από τον πολιτισμό των ........ και μιμήθηκε τον τρόπο ζωής τους. Γοητεύτηκε από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα, τα θέατρα, τα στάδια, τις γιορτές, τους αγώνες αλλά και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων.
·    Άρχισαν να μιλούν  και να γράφουν  στην ελληνική γλώσσα, να ζουν  και να διασκεδάζουν  σύμφωνα με τα ............έθιμα.  Έτσι οι Ρωμαίοι κάνουν παρόμοια έργα σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
·    Ταυτόχρονα καλλιεργούν τη δική τους γλώσσα, τη ..........................
·    Χτίζουν τα .........τους αλλά και δημόσια ................ με ......... σχέδια.
·    Στολίζουν τα σπίτια τους και τις πόλεις με αγάλματα και έργα τέχνης που μιμούνται την .......... ζωγραφική και γλυπτική.

Η συνύπαρξη Ελλήνων και Ρωμαίων για πολλά χρόνια έδωσε την ευκαιρία στους δύο λαούς να γνωρίσουν ο ένας τον .......... του άλλου, να επηρεαστεί ο ένας από τον ................ του άλλου (αλληλεπίδραση πολιτισμών) , με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας νέος πολιτισμός,  ο ............................ , που επικράτησε για ............περίπου αιώνες.

Οι Ρωμαίοι συνέχισαν τις κατακτήσεις του για τους επόμενους 3 αιώνες. Στην αρχή του 1ου αιώνα μΧ η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατείχε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, ήταν δηλαδή ........................................... Τη Μεσόγειο θάλασσα την ονόμαζαν η ............................
για να διοικήσουν την τεράστια αυτή .............................αυτοκρατορία με τους διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, έθιμα,  πήραν μια σειρά από μέτρα:
 1. Όρισαν τον αυτοκράτορα ως .................................. της χώρας και  το λάτρευαν σαν θεό.
 2. Έδωσαν το δικαίωμα του ........................................ σε όποιον κατακτημένο αποδεχόταν την κυριαρχία τους.
 3. Οργάνωσαν πειθαρχημένο .......................... για να φυλάει τα σύνορα  και να τηρεί την τάξη στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.
 4. Διόρισαν ...................................κυβερνήτες για να ελέγχουν τους τοπικούς άρχοντες
 5. Μείωσαν τους ....................... και οργάνωσαν την καλύτερη ................................ τους.
 6. Ψήφισαν ................................ .............................
 7. Κατασκεύασαν ένα μεγάλο δίκτυο ......................... με το οποίο σύνδεσαν την πρωτεύουσα με όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας.

Στο διάστημα αυτό το 2 αιώνων προόδευσε η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εμπόριο,  γενικά σε όλους τους τομείς, ο ρωμαϊκός στρατός φύλαγε τα σύνορα, έπνιγε κάθε εξέγερση,  γι αυτό ονομάστηκε περίοδος «..................................................................»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου