Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Κεφάλαιο 7, Το φως
Εισαγωγή 
1. Διάδοση του φωτός 
2. Φως και υλικά σώματα 
3. Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του φωτός 
                                                          
Κάνε κλικ γα επαναληπτικές δραστηριότητες σε word
Επαναληπτικό ΦΩΣ.pdf - δασκάλαβμ
                                                            

Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα που μεταφέρει ενέργεια, η οποία ονομάζεται φωτεινή ενέργεια. Αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια
Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας
  
  
   Μια λεπτή γραμμή φωτός ονομάζεται ακτίνα φωτός ή φωτεινή ακτίνα. Μια ομάδα φωτεινών ακτίνων ονομάζεται  δέσμη φωτός ή φωτεινή δέσμη.

Το φως διαδίδεται ευθύγραμμα και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Picture


Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας
Τίποτε δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από το φως! Το βασικό αυτό νόμο της φυσικής διατύπωσε πρώτος ο Γερμανός φυσικός Albert Einstein. Η ταχύτητα με την οποία κινείται το φως είναι τόσο μεγάλη, που δυσκολευόμαστε να την αντιληφθούμε. Το φως διανύει σε ένα δευτερόλεπτο 300.000 χιλιόμετρα!

Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή υλικά σώματα

Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας

Η ποσότητα φωτός που περνάει μέσα από τα υλικά σώματα δεν είναι η ίδια.
Τα υλικά σώματα που επιτρέπουν να περάσει από μέσα τους σχεδόν όλο το φως που πέφτει πάνω τους λέγονται διαφανή.
Τα υλικά σώματα που επιτρέπουν να περάσει από μέσα τους ένα μέρος από το φως που πέφτει πάνω τους λέγονται ημιδιαφανή.
Τα υλικά σώματα που δεν επιτρέπουν να περάσει από μέσα τους σχεδόν καθόλου από το φως που πέφτει πάνω τους λέγονται αδιαφανή.


Η σκιά 

Όταν ανάμεσα σε μια πηγή φωτός και σε ένα τοίχο παρεμβάλλουμε ένα αδιαφανές σώμα, τότε κάποιες από τις ακτίνες φωτός που ξεκινούν από την πηγή διακόπτονται από το σώμα και δε φτάνουν στον τοίχο. Αυτό δημιουργεί πάνω στον τοίχο μια σκοτεινή περιοχή που ονομάζεται σκιά του σώματος.
Picture

Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας 

Όσο πιο κοντά είναι ένα σώμα στη 
………………………………
τόσο πιο μεγάλη είναι η σκιά του.
                 
Picture           
Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας
Παιχνίδια με τις σκιές
Picture
ελέφαντας
Picture
πετεινός
Picture
ταύρος
Picture
ινδιάνος

Θέατρο σκιών

http://gym-kallim.chi.sch.gr/images/epagelmata/800/800_%CE%98%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%20%CE%A3%CE%9A%CE%99%CE%A9%CE%9D.jpgΚάνε κλικ
Greek Shadows: Ένα ταξίδι του θεάτρου σκιών μέσα στο χώρο και το χρόνο
Ανάκλαση και διάχυση του φωτός 

Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας


Όταν μια δέσμη ακτίνων φωτός συναντήσει μία λεία και στιλπνή επιφάνεια, όπως είναι η επιφάνεια ενός καθρέφτη, αλλάζει πορεία, ανακλάται. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κατοπτρική ανάκλαση. Η γωνία πρόσπτωσης των φωτεινών ακτίνων είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. ΝάουσαςΑν η επιφάνεια επάνω στην οποία πέφτουν οι ακτίνες είναι τραχιά και ανώμαλη, τότε οι ακτίνες ανακλώνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και διασκορπίζονται, όπως δείχνει το σχήμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάχυση του φωτός.
   
Picture

Picture
Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας
Απορρόφηση του φωτός


Picture
πηγή: 8ο Δ.ΣΧ. Νάουσας


Στις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες το φως………………………………………., ενώ στις σκουρόχρωμες ……………………………………….
1.Συμπλήρωσε

 Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα που μεταφέρει ……………………………, η οποία ονομάζεται …………………………. ενέργεια. Αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια ενέργειας που ονομάζονται …………………..
Μια λεπτή γραμμή φωτός ονομάζεται ……………………………………….. ή …………………………………………………ακτίνα. Μια ομάδα φωτεινών ακτίνων ονομάζεται  ……………………………… ή ……………………………………………….
Το φως διαδίδεται……………………………….. προς όλες τις……………………………
 Όταν μια φωτεινή ακτίνα συναντήσει μια ……………………………………και  ……………………………………επιφάνεια, αλλάζει κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ……………………………………………….του φωτός. Αντίθετα στις επιφάνειες που δεν είναι…………………………………………… και …………………………………………………το φως ανακλάται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Το φαινόμενο αυτό το ονομάζουμε……………………………………. του φωτός.
Στις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες το φως………………………………….. , ενώ στις σκουρόχρωμες επιφάνειες το φως ……………………………………….. Τα γυαλιά ηλίου έχουν σκούρο χρώμα για να ………………………………………..ένα μέρος του φωτός, και να προστατεύουν τα μάτια μας.


Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
  ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ
View more presentations or Upload your own
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου