Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Ρωμαϊκή τεχνολογία και τέχνη (1)

Ρωμαϊκή τεχνολογία και τέχνη (2)

Α' Ανακεφαλαίωση : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ (επανάληψη - δραστηριότητες )


 Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι
Οι Ρωμαίοι:
 • Κατάκτησαν την Ελλάδα και κράτησαν τους Έλληνες διαιρεμένους.
 • Δημιούργησαν ένα απέραντο κράτος κι έγιναν κοσμοκράτορες.
 • Εφάρμοσαν το «διαίρει και βασίλευε» για τη διακυβέρνηση των κατακτημένων.
 • Επηρεάστηκαν από τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Ελλήνων.
Οι Έλληνες:
 • Βρέθηκαν για πρώτη φορά υπόδουλοι σε ξένο κατακτητή.
 • Διατήρησαν τη γλώσσα, τη θρησκεία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους,
 • «Κατάκτησαν τους κατακτητές» με τα γράμματα και τις τέχνες τους
 • Συνεργάστηκαν και δημιούργησαν τον «ελληνορωμαϊκό πολιτισμό».
Στα χρόνια της «ρωμαϊκής ειρήνης»
 • Προόδευσαν η γεωργία, η βιοτεχνία, η ναυτιλία και το εμπόριο.
 • Περιορίστηκαν οι μεγάλες κοινωνικές διαφορές.
 • Πλούσιοι και φτωχοί έπαιρναν μέρος στις γιορτές.
(πηγή :  ηλεκτρονικό βιβλίο/ Ιστορία Ε΄τάξης)

Επαναληπτικές Δραστηριότητες

Κάνε κλικ και έλεγξε τις γνώσεις σου

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ- ασκήσεις στον υπολογιστή 
( πηγή :Μόκιας Γιάννης)


Α΄Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι


 
Συμπληρώνω

Μετά την κατάκτηση της Ελλάδας, οι Ρωμαίοι εκδικήθηκαν τις πόλεις που ................................., παραχώρησαν ........................................ ή............................................ στις πόλεις που δεν αντιστάθηκαν και εφάρμοσαν την τακτική του.....................................................
  Οι  Ρωμαίοι επέβαλαν βαρύτατους ................. στις πόλεις , λεηλατούσαν τις .............................., στρατολογούσαν τους κατοίκους, κατάργησαν τα ................πολιτεύματα . Αρπάζουν έργα ..............από τις ελληνικές πόλεις και τα μεταφέρουν στη .....................
     Οι κάτοικοι εγκατέλειπαν ....................................... εξαιτίας του............ και της ανασφάλειας και πηγαίνουν στις .....................


Ο ρωμαϊκός λαός γοητεύτηκε από τον πολιτισμό των ........ και μιμήθηκε τον τρόπο ζωής τους. Γοητεύτηκε από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα, τα θέατρα, τα στάδια, τις γιορτές, τους αγώνες αλλά και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων.
·    Άρχισαν να μιλούν  και να γράφουν  στην ελληνική γλώσσα, να ζουν  και να διασκεδάζουν  σύμφωνα με τα ............έθιμα.  Έτσι οι Ρωμαίοι κάνουν παρόμοια έργα σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
·    Ταυτόχρονα καλλιεργούν τη δική τους γλώσσα, τη ..........................
·    Χτίζουν τα .........τους αλλά και δημόσια ................ με ......... σχέδια.
·    Στολίζουν τα σπίτια τους και τις πόλεις με αγάλματα και έργα τέχνης που μιμούνται την .......... ζωγραφική και γλυπτική.

Η συνύπαρξη Ελλήνων και Ρωμαίων για πολλά χρόνια έδωσε την ευκαιρία στους δύο λαούς να γνωρίσουν ο ένας τον .......... του άλλου, να επηρεαστεί ο ένας από τον ................ του άλλου (αλληλεπίδραση πολιτισμών) , με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας νέος πολιτισμός,  ο ............................ , που επικράτησε για ............περίπου αιώνες.

Οι Ρωμαίοι συνέχισαν τις κατακτήσεις του για τους επόμενους 3 αιώνες. Στην αρχή του 1ου αιώνα μΧ η ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατείχε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, ήταν δηλαδή ........................................... Τη Μεσόγειο θάλασσα την ονόμαζαν η ............................
για να διοικήσουν την τεράστια αυτή .............................αυτοκρατορία με τους διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, έθιμα,  πήραν μια σειρά από μέτρα:
 1. Όρισαν τον αυτοκράτορα ως .................................. της χώρας και  το λάτρευαν σαν θεό.
 2. Έδωσαν το δικαίωμα του ........................................ σε όποιον κατακτημένο αποδεχόταν την κυριαρχία τους.
 3. Οργάνωσαν πειθαρχημένο .......................... για να φυλάει τα σύνορα  και να τηρεί την τάξη στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.
 4. Διόρισαν ...................................κυβερνήτες για να ελέγχουν τους τοπικούς άρχοντες
 5. Μείωσαν τους ....................... και οργάνωσαν την καλύτερη ................................ τους.
 6. Ψήφισαν ................................ .............................
 7. Κατασκεύασαν ένα μεγάλο δίκτυο ......................... με το οποίο σύνδεσαν την πρωτεύουσα με όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας.

Στο διάστημα αυτό το 2 αιώνων προόδευσε η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εμπόριο,  γενικά σε όλους τους τομείς, ο ρωμαϊκός στρατός φύλαγε τα σύνορα, έπνιγε κάθε εξέγερση,  γι αυτό ονομάστηκε περίοδος «..................................................................»


Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Γραμμή του Χρόνου- - Χάρτες - βίντεο (Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Χρόνια)
 Κάνε κλικ πάνω σε κάθε σχεδιάγραμμα για να το δεις σε μεγαλύτερο μέγεθος                                       

 


Κάνε κλικ 

Βυζάντιο 1, 2, 3 

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Τι θα μάθουμε:
α)  Πώς έγιναν κοσμοκράτορες οι Ρωμαίοι
β)  Ποια μέτρα πήραν οι Ρωμαίοι για να διοικήσουν αποτελεσματικά την απέραντη αυτοκρατορία τους
γ) Ποια τα αποτελέσματα της «ρωμαϊκής ειρήνης»
..................................................................................................................................................................

 Κάνε κλικ να δεις μια παρουσίαση του  Γιάννη Σουδία


........................................................................................................................................................................
Λέξεις και φράσεις κλειδιά
 • Οι Ρωμαίοι συνεχίζουν τις κατακτήσεις τους - γίνονται κοσμοκράτορες
 • Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν πολυπολιτισμική
 • Κυβερνούν τις κατακτημένες χώρες με αυστηρούς νόμους
 • Υπήρχαν προβλήματα στη διακυβέρνηση του κράτους
 • Πήραν μέτρα για τη διοίκηση του κράτους
 • Ρωμαϊκή ειρήνη


εικόνα

 •  Οι Ρωμαίοι υπέταξαν την Ελλάδα και μετά συνέχισαν τις κατακτήσεις τους σε Ανατολή, Δύση και Βόρεια Αφρική.

   Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν όλες τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο –γι αυτό και την ονόμαζαν η δική μας θάλασσα.
Οι Ρωμαίοι έγιναν έτσι κοσμοκράτορες, κατέκτησαν δηλαδή όλο τον τότε γνωστό κόσμο.
2. «Οι Ρωμαίοι δεν υπέταξαν μόνο κάποια μέρη, αλλά
ολόκληρη την οικουμένη. Απλώνονται σε μια έκταση,
που ξεπερνά όλα τα κράτη και έτσι δεν φοβούνται κάποιο μελλοντικό ανταγωνισμό». Πολύβιος, Ιστορίαι.
Οι Ρωμαίοι δεν υπέταξαν μόνο κάποια μέρη, αλλά ολόκληρη την οικουμένη. Απλώνονται σε μια έκταση,
που ξεπερνά όλα τα κράτη και έτσι δεν φοβούνται κάποιο μελλοντικό ανταγωνισμό». Πολύβιος, Ιστορίαι.    Οι Ρωμαίοι για να διοικήσουν την τεράστια αυτοκρατορία του, που αποτελείτο από διαφορετικούς  κατακτημένους λαούς (ήταν δηλαδή πολυπολιτισμική, αφού κάθε κατακτημένος λαός είχε τη δική του γλώσσα, έθιμα, πολιτισμό)πήραν μια σειρά από μέτρα:

1.   Όρισαν τον αυτοκράτορα ως "πρώτο πολίτη" της χώρας και  το λάτρευαν σαν θεό.
2.   Έδωσαν το τίτλο του Ρωμαίου πολίτη σε όποιον κατακτημένο αποδεχόταν την κυριαρχία τους.
3.   Οργάνωσαν πειθαρχημένο στρατό για να φυλάει τα σύνορα  και να τηρεί την τάξη στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.
4.   Διόρισαν Ρωμαίους κυβερνήτες για να ελέγχουν τους τοπικούς άρχοντες
5.   Μείωσαν τους φόρους και οργάνωσαν την καλύτερη είσπραξή  τους.
6.   Ψήφισαν πιο δίκαιους νόμους
7.   Κατασκεύασαν ένα μεγάλο δίκτυο δρόμων  με το οποίο συνέδεσαν την πρωτεύουσα με όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας. 

Έτσι 
αναπτύχθηκαν το εμπόριο, η γεωργία, η βιοτεχνία κλπ. Ήταν η περίοδος της "ρωμαϊκής ειρήνης"(pax romana), όπως ονομάστηκε.


..................................................................................................................................................................

Κάνε κλικ


1. η εξέλιξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

 2. Διαδραστικός χάρτης: Η εξέλιξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

3. παιχνίδι με την Εγνατία οδό

..................................................................................................................................................................
4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

...................................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................

Ας κάνουμε μια βόλτα   στην αρχαία Ρώμη με τη βοήθεια της τεχνολογίας
                                                Αναπαράσταση της αρχαίας Ρώμης

Οι περισσότεροι Ρωμαίοι ζούσαν σε φτηνές πολυκατοικίες, σ' ένα δωμάτιο.  
 Εκεί μαγείρευαν,
έτρωγαν και κοιμούνταν. Δεν είχαν φωτισμό θέρμανση, νερό. Τα έπιπλα τους περιορίζονταν σ' ένα ή δύο κρεβάτια, μια καρέκλα ή ένα σκαμνί.
περιήγηση σε ρωμαϊκή έπαυλη 
Αρκετοί Ρωμαίοι ζούσαν σε μονοκατοικίες με μαρμάρινες κολώνες, αγάλματα και ψηφιδωτά δάπεδα. Είχαν έπιπλα φτιαγμένα από μπρούντζο, ελεφαντόδοντο και ακριβό ξύλο.
   
 

Μπορείς ακόμα να δεις .......................................................................................................................................................................


Μαθαίνω παίζοντας

1. Παιχνίδι: Γίνε για λίγο μονομάχοςΝομίζετε, όμως, ότι το να είσαι μονομάχος στη Ρώμη, ήταν κάτι ηρωικό; Για δείτε  το παρακάτω βιβλίο, που  μεχιουμοριστικό τρόπο μας παρουσιάζει τι πραγματικά συνέβαινε με αυτούς τους περίφημους πολεμιστές των ρωμαϊκών χρόνων


 . 

2. Ζωγράφισε: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία


Μπορείς να περιηγηθείς και στη Ρωμαϊκή αγορά της Αθήνας  
 3. Ρωμαϊκή αγορά Αθήνας


2. Οι Έλληνες " κατακτούν" τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους...................................................................................................
 Κάνε κλικ να δεις την παρουσίαση 
..................................................................................................................................
 με λίγα λόγια 
 
Οι Ρωμαίοι γοητεύονται από τον ελληνικό πολιτισμό:

- τους θεούς & τους ναούς των Ελλήνων
τα αγάλματά τους 
- τα θέατρα και τα στάδιά τους
- τις  γιορτές (τοπικές και πανελλήνιες)
- τους  δασκάλους και δημιουργούς τους

Έτσι
 • -         χτίζουν με ελληνικά σχέδια, μιμούνται την ελληνική γλυπτική και  ζωγραφική
 • -          σπουδάζουν στην Ελλάδα και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα
 • -         μελετούν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, τα μεταφράζουν στη γλώσσα τους
 • -         καλλιεργούν τη λατινική γλώσσα 
 Αποτέλεσμα
 • -          η αλληλεπίδραση ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού δημιουργεί το νέο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.
................................................................................................................

περισσότερα.....
  
Πώς γνώρισαν οι Ρωμαίοι 
τον ελληνικό πολιτισμό

Η γνωριμία των Ρωμαίων με τον ελληνικό πολιτισμό άρχισε από τον 4ο αι. π.Χ., όταν ήρθαν σε επαφή με τις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους  τον 2ο αι.πΧ(146 πΧ).


I.    Πολλοί μορφωμένοι Έλληνες σύρθηκαν στην Ιταλία ως δούλοι και έγιναν οικιακοί βοηθοί στα σπίτια των πλούσιων Ρωμαίων.

II.    Πολλοί «ελεύθεροι» Έλληνες, γιατροί, ρήτορες, δάσκαλοι κ.ά. εγκατα­στάθηκαν στη Ρώμη για να εργαστούν.


III.    Πολλοί Ρωμαίοι, αντίστροφα, επισκέφτηκαν την Ελλάδα, είτε ως έμποροι είτε ως στρατιώτες, αλλά και ως θαυμαστές του μεγάλου πολιτισμού της.
Πλούσιοι στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα να σπουδάσουν στις φιλοσοφικές σχολές.

IV.     Η ελληνική γλώσσα είχε διαδοθεί τόσο στη Ρώμη, ώστε «κάθε Ρωμαίος που ήθελε να θεωρείται μορφωμένος έπρεπε να ξέρει ελληνικά»


V.    Η ελληνική λογοτεχνία συγκίνησε τους Ρωμαίους , μετέφρασαν στη  γλώσσα του  έργα αρχαίων Ελλήνων. Οι πρώτοι ρωμαίοι συγγραφείς μιμούνταν τα ελληνικά.

Ο ρωμαϊκός λαός γοητεύτηκε από τον πολιτισμό των Ελλήνων και μιμήθηκε τον τρόπο ζωής τους. 
Γοητεύτηκε από τους ωραίους ναούς, τα αγάλματα, τα θέατρα, τα στάδια, τις γιορτές, τους αγώνες αλλά και την καθημερινή ζωή των Ελλήνων. 
 Άρχισε να μιλά και να γράφει στην ελληνική γλώσσα, να ζει και να διασκεδάζει σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα.


Έτσι οι Ρωμαίοι κάνουν παρόμοια έργα σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

 • Χτίζουν τα σπίτια τους αλλά και δημόσια κτίρια με ελληνικά σχέδια.
 •  Στολίζουν τα σπίτια τους και τις πόλεις με αγάλματα και έργα τέχνης που μιμούνται την ελληνική ζωγραφική και γλυπτική.
 • Ρωμαίοι αυτοκράτορες στολίζουν την Αθήνα κι άλλες πόλεις με θαυμάσια έργα.

Η συνύπαρξη Ελλήνων και Ρωμαίων για πολλά χρόνια έδωσε την ευκαιρία στους δύο λαούς να γνωρίσουν ο ένας τον πολιτισμό του άλλου, να επηρεαστεί ο ένας από τον πολιτισμό του άλλου (αλληλεπίδραση πολιτισμών) , με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας νέος πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός , που επικράτησε για 5 περίπου αιώνες.

................................................
ακόμα περισσότερα.......α

 

1. Η Λατινική γλώσσα

Χάρτης επέκτασης της λατινικής γλώσσας

 

Τα λατινικά πήραν το όνομά τους από το Λάτιο (Latium), την περιοχή γύρω από τη Ρώμη. Αργότερα έγιναν η επίσημη γλώσσα ολόκληρης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

 

 

 

 

Αποτελούν τη βάση πολλών σύγχρονων γλωσσών, όπως τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα ρουμάνικα.

 
(πηγή: ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΠΟΣ)


..............................................................................................................2. Οι Έλληνες θεοί στο Ρωμαϊκό Πάνθεο

 

 

Πάνθεο: Ναός της Ρώμης, αφιερωμένος σε όλους τους θεούς. Σώζεται έως σήμερα και λειτουργεί ως εκκλησία

 

( επίσης πάνθεο: ναός ή τόπος αφιερωμένος σε όλους τους θεούς, σύνολο μεγάλων ανδρών μιας εποχής ή ενός έθνους, που έχουν πεθάνει)


περιεχόμενα Ιστορίας ε΄τάξης - οι σημαντικότεροι σταθμοί


 
Κάνε κλικ στο κεφάλαιο που θες να δεις

ΓΕΝΙΚΑ

1. Γραμμή του Χρόνου- - Χάρτες - βίντεο 

(Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Χρόνια)

2.  Σχεδιαγράμματα ρωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας 
( Παύλος Κώτσης  "πέμπτη...και καλύτεροι)

3. Σχεδιαγράμματα   Δια...δικτύου μάθηση / Ιστορία Ε΄ - 
 
 4.Ιστορία (Ε Δημοτικού): Ηλεκτρονικό Βιβλίο
 
5. Στα Βυζαντινά Χρόνια -Οι σημαντικότεροι σταθμοί
(Γιάννης Σουδίας ¨8ο Δ. Σχ. Νάουσας) 


       Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ


5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας 
        6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης 
         8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική 
       10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι 
       11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 
      12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
 
Ενότητα Γ: Το Βυζάντιο, μια δύναμη που μεγαλώνει               
 (Η εποχή του Ιουστινιανού)

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» 
15.  Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής 
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας 17. Οι γείτονες των Βυζαντινών 
18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες 
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους


23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται 
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
25. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών . 
26. Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο 
27. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του .

ΣΤ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ (μέρος α΄)
ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα 
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 
30. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης απότους Φράγκους

                                          3 1. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο 
                                         32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή


  ΣΤ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ Mέρος B΄

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη 
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.
36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους 
  
Ανακεφαλαίωση ρωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας

 

Ζ΄. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

37. Η βυζαντινή Κύπρος
38. Η διπλωματία των Βυζαντινών
39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία 
40. Η βυζαντινή τέχνη 
41. Η παιδεία στο Βυζάντιο 
42. Η γλώσσα των βυζαντινών