Σάββατο 11 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 2: Μίγματα
Κεφάλαιο 2: Μίγματα

1. Μελετώντας τα μίγματα 
2. Διαλύματα 


 Μίγματα

 Οι περισσότερες ουσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά έχουν δημιουργηθεί από την ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. 


Μίγματα ονομάζουμε τα υλικά που προκύπτουν από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών, που διατηρούν τις ιδιότητές τους.
 
Ιδιότητες των μιγμάτων:
  • Μπορεί να είναι στερεά,υγρά ή αέρια
  • Μπορούν διαχωριστούν στις ουσίες από τις οποίες αποτελούνται
  • Έχουν τις δικές τους φυσικές ιδιότητες


Οι καθαρές ουσίες από την ανάμειξη των οποίων προκύπτουν τα μίγματα, τα συστατικά δηλαδή του μίγματος, μπορεί να είναι χημικά στοιχεία ή χημικές ενώσεις.
 Ετερογενή Μίγματα 

 
 
Τα μίγματα που δεν έχουν ενιαία σύσταση, τα μίγματα δηλαδή στα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους με γυμνό μάτι ή με το μικροσκόπιο, ονομάζονται ετερογενή.


Κάνε κλικ  θεωρία και  (λυμένες)  οι ασκήσεις

Διαλύματα (ή ομογενή μίγματα)
 Τα μίγματα που έχουν ενιαία σύσταση, τα μίγματα δηλαδή στα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους, ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε μικροσκόπιο, ονομάζονται ομογενή ή  διαλύματα.

Στα διαλύματα το συστατικό το οποίο περιέχεται στο μίγμα σε μεγαλύτερη ποσότητα ονομάζεται διαλύτης.

 Τα υπόλοιπα συστατικά του ονομάζονται διαλυμένες ουσίες.

   


Ομογενή μίγματα ή Διαλύματα : ατσάλι, ατμοσφαιρικός αέρας,γαλλικός καφές, κρασί, μπύρα, σοκολατούχο γάλα κά  
Πώς διαχωρίζουμε τα μίγματα στα συστατικά τους
Τα μίγματα μπορούν να διαχωριστούν στα συστατικά τους με φυσικές μεθόδους όπως ο βρασμός, η μαγνήτιση, η διήθηση ή φιλτράρισμα, η διαλογή κλπ.
Η αδιάλυτη ουσία που σχηματίζεται σ΄ ένα μίγμα και που μπορεί ν΄ απομακρυνθεί απ΄ αυτό με τη μέθοδο της διήθησης ονομάζεται ίζημα(γι αυτό χρειάζεται να ανακινούμε το σοκολατούχο γάλα 
Κάνε κλικ  θεωρία και  (λυμένες)  οι ασκήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου