Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Περιεχόμενα Γλώσσας Ε΄


- Αφηγούμαστε ιστορίες
- Περιγράφουμε γεγονότα 
 - Χρησιμοποιούμε σωστά τους χρόνους των ρημάτων
- Χρησιμοποιούμε επιρρήματα, προθέσεις, προτάσεις που φανερώνουν χρόνο
  
- Δίνουμε οδηγίες για να ζούμε καλύτερα στην πόλη και για να μετακινούμαστε σ' αυτή
Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις του ρήματος
Χρησιμοποιούμε σωστά και κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και επίθετα σε -ης, -ης, -ες
ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  28η Οκτωβρίου
     - Περιγράφουμε ζώα
      - Μιλάμε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα
- Χρησιμοποιούμε επίθετα και μετοχές με λειτουργία επιθέτου
Χρησιμοποιούμε σωστά τα άρθρα (οριστικά και αόριστα)
-   Κλίνουμε επίθετα σε –ής, -ιά, -ί και –ύς, -ιά, ύΓράφουμε επιστολές και προσκλήσεις σε φίλους
- Περιγράφουμε δραστηριότητες με φίλους
- Αλλάζουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και τον πλάγιο σε ευθύ
- Τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μουσική  

-Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία 
-Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται 
-Απαγγ­έλλουμε και τραγουδάμε στίχους 
-Περιγράφουμε έργα τέχνης 
-Αναγνωρίζουμε τα μεταβατικά και τα αμετάβατα ρήματα 
-Ξεχωρίζουμε το αντικείμενο από το κατηγορούμενο
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Χριστούγεννα                                                  

 - Διαβάζουμε βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων   
 —-  Παίρνουμε πληροφορίες από βιβλιοπαρουσιάσεις
— - Περιγράφουμε πως λειτουργούν οι βιβλιοθήκες
 — - Αναγνωρίζουμε τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις
— - Ξεχωρίζουμε διάφορους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων

Ενότητα 10: Mυστήρια - επιστημονική φαντασία           
 -Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον
—- Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες
— - Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα
— - Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα
— - Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους
—-  Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε τις υποθετικές προτάσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Παιχνίδια                                                     
-Περιγράφουμε πώς παίζονται διάφορα παιχνίδια
— -Κατανοούμε και δίνουμε οδηγίες για να παίξουμε παιχνίδια
— -Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις των ρημάτων
— -Χρησιμοποιούμε απρόσωπα ρήματα
— -Κλίνουμε επίθετα σε –ος, –ο και –ων, –ούσα, –ον
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: 25η Μαρτίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Κατασκευές                                                    

 - Περιγράφουμε κατασκευές
 - Δίνουμε οδηγίες πώς φτιάχνουμε κατασκευές
- Ξεχωρίζουμε την ενεργητική από την παθητική σύνταξη και μετασχηματίζουμε
τη μία στην άλλη

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πάσχα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Τηλεόραση                                                   

 - Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα
 - Βρίσκουμε και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά
 - Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως στα αρχαία ελληνικά και τα χρησιμοποιούμε σωστά
ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Αθλήματα- σπορ                                         

 -Περιγράφουμε με παραστατικό τρόπο αθλητικούς αγώνες
  -Αφηγούμαστε ιστορίες για αθλητές
 - Σχηματίζουμε και χρησιμοποιούμε σωστά τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
  - Σχηματίζουμε σωστά την εσωτερική αύξηση των σύνθετων ρημάτων


- Περιγράφουμε πραγματικά και φανταστικά ταξίδια στο διάστημα
 -  Περιγράφουμε τι βλέπουμε στο διάστημα και από το διάστημα
 -  Μετατρέπουμε τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές, και το αντίστροφο
 - Μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου