Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τα ζώα που ζουν κοντά μας

      - Περιγράφουμε ζώα      
    - Μιλάμε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς τα ζώα
- Χρησιμοποιούμε επίθετα και μετοχές με λειτουργία επιθέτου
Χρησιμοποιούμε σωστά τα άρθρα (οριστικά και αόριστα)
-   Κλίνουμε επίθετα σε –ής, -ιά, -ί και –ύς, -ιά, ύ
                                                                                                                                                   

Κάνε κλικ και διάβασε             
(1992) Δέλτα Πηνελόπη - Μάγκας                   


 
Είδη προτάσεων ως προς τη δομή τους:

 
Απλές  : είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τους κύριους όρους της πρότασης, δηλαδή υποκείμενο, ρήμα και, αν είναι αναγκαίο, αντικείμενο ή κατηγορούμενο.

Υ + Ρ
Υ+Ρ+Κ
Υ+Ρ+Α (αν είναι απαραίτητο)

π.χ. Η Μαρία διαβάζει το βιβλίο . 
Η Λυδία είναι μαθήτρια.


Ελλειπτικές: είναι οι προτάσεις από τις οποίες λείπει κάποιος κύριος όρος (Υποκείμενο, Ρήμα, Κατηγορούμενο), γιατί εννοείται .

π.χ. [εγώ ] Βλέπω.  

Επαυξημένες: είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν, εκτός από τους κύριους όρους, και άλλους προσδιορισμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως συμπληρώματα της έννοιας που δίνουν οι κύριοι όροι, όπως επίθετα, επιρρήματα κτλ.,

 
Υ + Ρ
Υ+Ρ+Κ } +   προσδιορισμός 
Υ+Ρ+Α
 
π.χ.  Η Μαρία  είναι καλή μαθήτρια.


Σύνθετες: είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα υποκείμενα ή κατηγορούμενα,

π.χ. Η Λυδία και η Μαρία είναι μαθήτριες.
Έφαγα ψωμί και τυρί.


Ελλειπτική: Είναι γιατρός. 

Απλή: Η Εύα είναι γιατρός

Επαυξημένη: Η Εύα είναι καλή γιατρός

Σύνθετη : Η Εύα είναι γιατρός και μητέρα.

Σύνθετη – Επαυξημένη : Η Εύα είναι καλή γιατρός και μητέρα
 
 Ως προς τη σχέση τους με άλλες διακρίνονται σε

Α. Κύριες προτάσεις ή ανεξάρτητες είναι αυτές που μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο.
ΠΧ Ήρθαμε χτες αργά.

Β. Εξαρτημένες προτάσεις είναι αυτές που δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο, αλλά χρησιμεύουν για να προσδιορίσουν μία άλλη πρόταση ή έναν όρο μιας άλλης πρότασης.

ΠΧ. Ήρθαμε χτες αργά, γιατί είχε πολλή κίνηση.
Μου έδωσε το τετράδιο, που ήταν πάνω στο θρανίο ,

     Διασκέδασε και κάνε επανάληψη ταυτόχρονα!

 Πέτυχε το σωστό στόχο και κέρδισε!
            κάνε κλικ στη φωτογραφία                                 
              Προσοχή στην ορθογραφία των επιθέτων! 
             Επιλέγεις  "wordshoot" και ξεκινάς!                                
πηγή: τα μοζάκια (Μόζας Ν. )

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου