Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ζωή στην πόλη


- Δίνουμε οδηγίες για να ζούμε καλύτερα στην πόλη και για να μετακινούμαστε σ' αυτή
Ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις του ρήματος
Χρησιμοποιούμε σωστά και κλίνουμε θηλυκά ουσιαστικά σε -ος και επίθετα σε -ης, -ης, -ες
-Κάνουμε επανάληψη στα αριθμητικά  
Κάνουμε επανάληψη στα επιρρήματα 
-αφηγηματικά κείμενα
-περιγραφικά κείμενα

                  
 Ενότητα2: Η ζωή στην πόλη 
Τα νεοκλασικά κτίρια του ΠειραιάΤα νεοκλασικά του Πειραιά.... 

πηγή: Η φωνή των Πειραιωτών

..ρημάζουν και πέφτουν ένα ένα.....


κάνε κλικ να δεις

 Ξεχασμένα επαγγέλματα,     της Πόπη Κανάκη 
Ενικός αριθμός


η    οδός
της  οδού
την  οδό
     οδέ

η     ψήφος
της  ψήφου
την  ψήφο  
     ψήφε

η    μέθοδος
της  μεθόδου
τη   μέθοδο  
    μέθοδε
Πληθυντικός  αριθμός

 

οι       οδοί

των    οδών
τις    οδούς
        οδοί

οι     ψήφοι
των  ψήφων
τις   ψήφους
      ψήφοι

οι    μέθοδοι
των  μεθόδων
τις   μεθόδους
      μέθοδοι


Τα επίθετα - δασκάλα ΒΜΕνικός αριθμόςο       συνεχής
του   συνεχούς
το     συνεχή
         -

η       συνεχής
της   συνεχούς
τη   συνεχή
        -

το    συνεχές

του  συνεχούς
το    συνεχές
        -

Πληθυντικός αριθμός


οι       συνεχείς

των    συνεχών
τους   συνεχείς
           -

οι       συνεχείς

των    συνεχών
τις      συνεχείς
         -

τα     συνεχή
των   συνεχών
τα     συνεχή
       -1.        Κλίση επιθέτων σε –ύς, -ιά, -ύ


Ενικός αριθμός


ο       βαρύς
του   (βαριού)
το     βαρύ
         βαρύ

η       βαριά
της    βαριάς
τη      βαριά
         βαριά

το    βαρύ

του  (βαριού)
το    βαρύ
         βαρύ

Πληθυντικός αριθμός

οι       βαριοί

των    βαριών
τους   βαριούς
           βαριοί

οι       βαριές

των    βαριών
τις      βαριές
          βαριές

τα     βαριά
των   βαριών
τα     βαριά
         βαριά

2.        Κλίση επιθέτων σε –ύς,  –εία, -ύ

Ενικός αριθμός


ο        ταχύς
του   (ταχέος)(ταχύ)
τον     ταχύ
           ταχύ

η       ταχεία
της    ταχείας
την    ταχεία
         ταχεία


το    ταχύ

του   ­­­---
το     ταχύ
         ταχύ

Πληθυντικός αριθμός

οι       ταχείς

των    ταχέων
τους   ταχείς
          ταχείς

οι       ταχείες

των      ----
τις      ταχείες
           ταχείες

τα     ταχέα
των   ταχέων
τα      ταχέα
          ταχέα
Ενικός αριθμόςο       θαλασσής
του   θαλασσιού
το     θαλασσή
         -

η       θαλασσιά
της    θαλασσιάς
τη      θαλασσιά
         -

  
το     θαλασσί
του   θαλασσιού
το     θαλασσί
        -

Πληθυντικός αριθμός


 

οι       θαλασσιοί

των    θαλασσιών
τους   θαλασσιούς
          -

 

οι       θαλασσιές

των    θαλασσιών
τις      θαλασσιές
         -


τα     θαλασσιά
των   θαλασσιών
τα     θαλασσιά
         -
                                                                                                                                                       


Ας ξαναθυμηθούμε τα επιρρήματα  


ΑΣΚΗΣΗ 

 

 ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ Ασκήσεις στον υπολογιστή 

 

 
 

   και τώρα ας δούμε 
πώς περιγράφουμε ένα χώρο
                                        

 

 Το θέμα μας θα το διαλέξουμε από το μάθημα της ιστορίας. Θα ξαναδούμε το κολοσσαίο της Ρώμης και θα το περιγράψουμε, . Θα σας βοηθήσει και το παραπάνω σχεδιάγραμμα.


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου