Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Εικονικές περιηγήσεις, Παιχνίδια, Ασκήσεις

1. Γλώσσα
2. Μαθηματικά 
                             Για Μαθηματικά & Φυσική:Θεωρία, ασκήσεις(Με ΗΧΟ)

3. Φυσικά 

Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αναπνευστικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Κυκλοφορικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Μυϊκό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Θερμότητα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Στερεά, Υγρά, Αέρια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Μίγματα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με πρόσθετες ασκήσεις που πρότειναν οι μαθητές έπειτα από την επανάληψη.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Τα Οξέα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ενέργεια" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Διάστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ζώα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φυτά" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Πεπτικό σύστημα" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Αέρας" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Νερό" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Περιβάλλον" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ηλεκτρισμός" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Φως" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Ήχος" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις επανάληψης της ενότητας "Δύναμη - Πίεση" από το βιβλίο "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης.
Α. Μελιόπουλος
Παρουσίαση του βιβλίου "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε΄ τάξης με θεωρία και ασκήσεις.
Α. Μελιόπουλος
Ασκήσεις για το πεπτικό σύστημα.
Γ. Σαλονικίδης
Ασκήσεις αντιστοίχησης με εικόνες για τις κατηγορίες των ζώων.
Γ. Σαλονικίδης
Άσκηση πολλαπλής επιλογής για τους αγωγούς και μονωτές.
Γ. Σαλονικίδης
Ασκήσεις εμπέδωσης σε μορφή html για την ενότητα: Το μάτι μας. Γίνεται αναφορά στα μέρη του ματιού και στις λειτουργίες τους.
Γ. Σαλονικίδης


(πηγή: 3ο Δ. Σχ. Μεγάρων)4. Γεωγραφία

5. Ιστορία 

5. Ζωγραφική                                                 
 7. Διάφορα                                                  
 Εικονικές περιηγήσεις
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου