Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

Ενότητα 5: Μόνάδες μέτρησης μήκους, επιφάνειας....

Mονάδες μέτρησης μήκους
Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές
Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων

Μονάδες μέτρησης του χρόνου

Ενότητα 5, Βιβλίο μαθητή                             Είδη γωνιών


                          


Είδη τριγώνων


είδη των τριγώνων  
1) ανάλογα με το μήκος των πλευρων

- ισόπλευρο (3 πλευρές ίσες  + 3 γωνίες ίσες)
-ισοσκελές ( 2 πλευρές ίσες)
-σκαληνό (άνισες πλευρές

2. ανάλογα με το είδος των γωνιών
-ορθογώνιο (1 ορθή)
-οξυγώνιο (3 οξείες) 
- αμβλυγώνιο ( 1 αμβλεία) 


     
  
Το άθροισμα και των 3 γωνιών ενός τριγώνου ΠΑΝΤΑ 180ο

Κάνε κλικ κι εξασκήσου 
 Είδη τριγώνων- εξάσκηση 


Οι μονάδες μέτρησης του χρόνου

Πίνακας του Σαλβατόρ Νταλί
Ημέρα είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Η περιστροφή αυτή διαρκεί περίπου 24 ώρες

Έτος είναι ο χρόνος που χρειάζεται η γη για να κάνει μια περιφορά γύρω από τον ήλιο.


Τα μικρά χρονικά διαστήματα τα χωρίζουμε σε ώρα(ώρ), λεπτό(λ.) και δευτερόλεπτο(δ.)

1ώρα = 60 λ            ΑΡΑ       1λ =  ωρ.
                                                 60


1 λ = 60 δευτ           ΑΡΑ      το 1 δευτ =   λ.
                                                              60

1 έτος = 12 μήνες          ΑΡΑ          1μήνας = του έτους
                                                        12


1 έτος = 360 ημέρες 

1 μήνας = 30 ημ.

1 αιώνας = 100 έτη ΑΡΑ  το 1 έτος =    1   του αι.
                                                100

1 χιλιετία = 1.000 έτη

 

Οι ώρες και οι ημερομηνίες είναι συμμιγείς αριθμοί

1.    Η Μαρία γεννήθηκε στις 1 Ιανουαρίου  του 1989. Πόσων ετών είναι σήμερα, 2 Φεβρουαρίου του 2012;  
 
Σήμερα:     2012έτη     2μήνες      2ημ
Γεννήθηκε:  1989 έτη    1μήνας      1ημ. 
         2.012έτη    2 μήνες    2ημ  
 -    1989έτη     1μήνας     1ημ.
       23 έτη     1μήνας     1 ημ
 
 
Κάνε κλικ και μάθε την ώρα παίζοντας. Στα δύο πρώτα παιχνίδι ακούς τις οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου