Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Γράφουμε επιστολές και προσκλήσεις σε φίλους
- Περιγράφουμε δραστηριότητες με φίλους
- Αλλάζουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και τον πλάγιο σε ευθύ
- Τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις 
 
     

Ευθύς λέγεται ο λόγος  μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου άμεσα, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως τα είπε.

πχ: -Γιατί φεύγεις; τον ρώτησε ο Άρης
      - Έχω κάποια δουλειά, απάντησε εκείνος
     

Πλάγιος λόγος λέγεται ο λόγος μέσω του οποίου μεταδίδονται τα λόγια ενός προσώπου έμμεσα, δηλαδή όχι ακριβώς όπως τα είπε. αλλά όπως μας τα μεταφέρει ένα τρίτο πρόσωπο.

πχ: Ο Γιάννης τον ρώτησε γιατί φεύγει.
      Εκείνος απάντησε πως έχει κάποια δουλειά.

πχ: Ευθύς λόγος: Ο δάσκαλος είπε: "Ανοίξτε τα 

βιβλία σας".
       
Πλάγιος λόγος: Ο δάσκαλος είπε ν' ανοίξουν τα 

βιβλία τους.

  
Τελικές προτάσεις : εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους   να, για να  και δείχνουν σε ποιο σκοπό αποβλέπει αυτό που δηλώνει η πρόταση που προσδιορίζει.

π.χ.Έτρεχε, για να μη χάσει το τρένο. 


 Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις , εισάγονται με τους συμπερασματικούς συνδέσμους   ώστε, λοιπόν, άρα, επομένως, που  ή 
με εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικοί σύνδεσμοι  ώστε να, που να, για να
 π.χ. Μιλά δυνατά, ώστε να ακούγεται στην  αίθουσα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου